fórum’19

fórum’19 – színházi nevelési szakmai találkozó

A Káva Kulturális Műhely idén hetedik alkalommal hirdeti és szervezi meg fórum elnevezésű színházi nevelési szakmai találkozóját. Idén (is) egy napba sűrítve valósítjuk meg a programot, mely elméleti és gyakorlati kérdésekkel / problémákkal egyszerre foglalkozik.

Időpont: 2019. március 9. / 10.00-től ameddig bírjuk
Helyszín: MU Színház (Káva Műhely, MU Terminál, nagyterem)

RÉSZLETES PROGRAM

10.00-13.30 / Káva Műhely (MU Színház, stúdió) / PREZENTÁCIÓK, ELŐADÁSOK

Előadó: Erős Balázs
Cím: Scouting a színházban
Összefoglaló: A scouting jelentése megfigyelés, felderítés. A labdarúgásban már külön, elismert szakma. Tehetségek kutatását, játékosok, edzők elemzését, mérkőzések analízisét végzi egy scout.
A színházban milyen módon értelmezhető egy scout munkája, hogyan adaptálható a tevékenysége? Előadásomban azt járom körbe, mit hasznosíthat egy scout munkájából egy színházvezető, társulatvezető vagy egy projektvezető. Hogyan választjuk ki, figyeljük meg, fedezünk fel tehetségeket, szakembereket? Vagy az a jó, ha pusztán személyes benyomásaink döntenek?

Előadó: Kárpáti Péter
Cím: Én és a szerep
Összefoglaló: Szerepépítés és történetfejlesztés improvizációval.  A Kéksziget (Kerekasztal) és a Titkos ajtó (Káva) próbafolyamatának szakmai tapasztalatai.

Előadó: Kun Attila
Cím: Komplex táncszínházi nevelési előadás
Összefoglaló: Rövid történet, kezdetek, a hármas koprodukció, jelenlegi futó előadások. Honnan és onnan hova.

Előadó: Végvári Viktória
Cím: “Világokat igazgatok…” – bábos inspirációk a színházi nevelésben
Összefoglaló:  A bábszínházi művek befogadása számos szempontból különbözik a prózai színház („élőszínház”) befogadásától. Mivel a bábszínház alapvetően képzőművészet és előadóművészet metszéspontjában helyezkedik el, közönségétől is másfajta aktivitást, befogadói – vagy éppen résztvevői – attitűdöt igényel.
A báb-tárgy a színpadon sűrített vizuális jel, melynek stilizációja egyszerre könnyítheti értelmezését, miközben a bábszínház mégiscsak arra a kimondatlan megállapodásra épít néző és bábos között, hogy a néző a megmozdított bábot élőnek fogadja el. Miért játsszuk élővé a halott anyagot, és mire jók a bábszínpadon épülő különös világok?
Előadásomban néhány olyan – főként bábesztétikai – sajátosságra szeretném irányítani a figyelmet, amelyek nem csak a bábszínházi színházpedagógiai munkában alapvetőek, hanem inspirálóan hathatnak a színházi nevelés más műfajaira is.

BESZÉLGETÉS AZ I. BLOKK ELŐADÓIVAL

Előadó: Kricsfalusi Beatrix
Cím: Civil színház
Összefoglaló: A civilekkel végzett színházi alkotótevékenység csakúgy, mint általában a nézői részvételre épülő előadások létrehozása jó ideig olyan közös jellemzőknek számítottak, amelyek a színházi nevelési formátumokat a független színház munkamódszereivel és esztétikájával rokonították. Nyugat-Európában azonban már a professzionális színészekből álló, állandó társulattal rendelkező, repertoárt játszó városi színházakban is egyre több példát látunk arra, hogy civilek a nézői szerepet maguk mögött hagyva birtokba veszik a színpadot. Hozzászólásomban független és kőszínházi kontextusból származó példákon keresztül a civileket az alkotásba bekapcsoló színházi projektek esztétikai, strukturális és intézményes hátterét vizsgálom abban a reményben, hogy mindez segít a színházi nevelés helyét pontosítani a színházfogalmak rendszerében.

Előadó: Herczog Noémi
Cím: Színház, részvétel, felelősség
Összefoglaló: A képviseleti demokráciák bizalomvesztésével egyre nagyobb a hitelességi foka azoknak a színházi hagyományoknak, amelyek tudatosan foglalkoznak a néző bevonásával az alkotófolyamatba. Újragondolva a közönség hagyományos szerepét egy előadásban, néma megfigyelő helyett partnernek és játékostársnak tekintik azt, aki jegyet vált előadásaikra. A nézői részvétel felkínálásának gyakori funkciója a nézői felelősségérzet felébresztése. E modell értelmében a színpadon látható szenvedések látványának kitett néző “megfigyelői” szerepköre a játékszabályok értelmében egyenlővé válik a “bűnrészességgel”; és a néma asszisztálás alól a közönség csak a felkínált, az eseményekbe való direkt beavatkozás felvállalásán keresztül szabadulhat. Mit jelent ez a gesztus addig, amíg a színház megmarad a fikció keretei között, és hogyan változik meg jelentése abban a pillanatban, hogy az előadás elmossa a fikció és valóság közti határt? Mikor érezzük, hogy álinterakció történik, és mikor mi a nézői felelősség tétje? Rövid előadásom e problémát kortárs színházi példákon keresztül vizsgálja.

Előadó: Oblath Márton / Parforum Részvételi Kutatói Műhely
Cím: Részvételi színház és művészeti állampolgárság, avagy a társadalmi mozgalmak szakszerű drámatanári támogatása – Tessék??!!
Összefoglaló: A művészet és a fejlesztés határterületén dolgozó színházcsinálók az utóbbi években Magyarországon is az alkalmazott színház diskurzusa segítségével igyekeztek (újra)értelmezni a tevékenységüket. A szemléletváltásra azonban egy olyan időszakban került sor, amikor fokozatosan megszűntek a független alkotómunka intézményi feltételei, és egyre nehezebben alkalmazhatónak bizonyultak azok – a demokratikus jólét állam logikája szerint kialakított – fogalmi keretek, amelyek a színházi munka célját a színházon kívül kijelölték (volna). Az előadásban azt mutatom be röviden, hogy miféle alternatívát kínálhat a művészeti állampolgárság és az artivizmus fogalmi kerete a társadalmi mozgalmakkal kapcsolatot kereső alkalmazott drámás szakemberek számára. A társadalmi színház néhány újabb példáját is megvizsgáljuk, amelyek az állampolgári mivoltot dramaturgiai problémaként igyekeznek megragadni.

Előadó: Golden Dániel / MTA BTK Filozófiai Intézet / Színház- és Filmművészeti Egyetem
Cím: Demokrácia és színházi nevelés
Összefoglaló: John Dewey, a filozófiai pragmatizmus legismertebb alakja életművében központi szerepet tölt be a nevelés kérdésköre. A progresszív neveléssel kapcsolatban általa megfogalmazott elgondolások a mai napig tetten érhetőek az amerikai oktatási rendszer meghatározó sajátosságaiban. Demokrácia és nevelés (Democracy and Education, 1916) című művében a társadalom demokratikus működésének eszményét összekötötte az iskolai társas tanulás kívánatos formáival. Ahogyan azonban ideális demokráciája is nyilvánvalóan különbözik a létező demokráciák valóságától, úgy neveléselméleti elvei sem egykönnyen ültethetőek át a formális oktatási folyamatokba. Erre leginkább az olyan nem formális tanulási helyzetek adhatnak esélyt, amilyeneket például a TIE – Theatre in Education néven ismertté vált módszertan képes nyújtani. Előadásomban a Dewey által támasztott elvárásokat szembesítem a színházi nevelés elméletével és magyarországi gyakorlatával.

BESZÉLGETÉS AZ II. BLOKK ELŐADÓIVAL

 

14.30-18.00 / Káva Műhely, MU Terminál termei, nagyterem / WORKSHOPOK + beszámolók

Workshop-vezető: Balassa Zsófia
Cím: Valóságot teremtünk – projektmenedzsment egyszerűen
Összefoglaló: A projektmenedzsment “csak” józan paraszti észt igényel. Viszont abból elég sokat. Néhány technika, lépés, folyamatábra segíthet abban, hogy a projekttervezésnél, pályázásnál minél pontosabban lássuk az előttünk álló folyamatot. Ezeket a lépéseket, végiggondolandó szempontokat fogjuk összeszedni, megnézni-átbeszélni ebben a pár órában.
A workshop során a résztvevők által hozott ötletekkel dolgozunk.  Azok számára lehet mindez érdekes, akik csak kisebb projekteket koordináltak eddig, vagy még előttük áll ez a nemes feladat.

Workshop-vezető: Romankovics Edit
Cím: KÖZÖS ÜGY – csináljunk közösségi színházat!
Összefoglaló: A műhelymunka középpontjában egy elképzelt közösségi színházi projekt tervezése és előkészítése áll. A résztvevők színházi formákon keresztül, drámajátékos keretben szerezhetnek tapasztalatokat a közösségi színházi forma kihívásairól, nehézségeiről. Fókuszban: a művészet és a pedagógia ellentmondásai, közösségi és egyéni érdekek összecsapása.

Workshop-vezető: Róbert Júlia
Cím: TiE dramaturgia
Összefoglaló: Miként lehet egy történetben felfedezni azokat a pontokat, amelyek nyitásért “kiáltanak”? Mi kell ahhoz, hogy egy jelenet “ugródeszkaként” szolgáljon az interakcióhoz? A sajátélményű tréningen Róbert Júlia író-dramaturg a doktori disszertációjában is leírt metódusát osztja meg a résztvevőkkel.

Workshop-vezető: Hajós Zsuzsa
Cím: Napi katarzis
Összefoglaló: Színházi nevelési gyakorlatunkban mindenkivel előfordul, hogy a drámamunka során maguk a résztvevők hoznak létre olyan drámai, színházi pillanatokat, melyekre egész életünk során emlékszünk, és tán a résztvevőkre is éppoly nagy hatással vannak, mint ránk. Ilyen helyzetek nem gyakran adódnak, és kevés esetben ismétlődnek meg egy-egy program ugyanazon pontján, mégis reméljük, szeretjük úgy gondolni, hogy mi idéztük elő őket, vagy legalábbis közünk van létrejöttükhöz.
A workshop során megkísérlünk megtervezni, szándékosan előidézni ilyen pillanatokat. Sikereink és kudarcaink alapján megfogalmazzuk azokat az érzéseket, és megkeressük azokat az eszközöket, melyek segítenek vagy gátolnak minket mindebben. Talán arra is fény derül, mi múlik rajtunk, és mi a résztvevőkön. Egyszóval kipróbáljuk, hogy tervezhető-e a színházi hatás a résztvevőkkel végzett munkában.

18.00-tól kifulladásig / Káva Műhely / SZOCIÁLIS ÖRÖMÖK

A rövid összegző beszélgetés után várunk mindenkit egy kötetlen beszélgetésre, lazulásra. Batyus bulit tervezünk, reméljük lesz kedvetek hozzá! Kérjük, hogy estére aprósüteménnyel vagy sós cuccokkal és innivalóval (igen, olyannal is) készüljetek. Mi is így teszünk majd. Ha jók lesztek, lesz meglepetés játék is!

Belépők:
Délelőtti sáv: 2000 Ft.
Délutáni sáv: 2500 Ft.
Egész napra: 3500 Ft.

JELENTKEZÉS

A prezentációkon és a workshopokon való részvétel korlátozott létszámú. A jelentkezés a regisztrációs űrlap kitöltésével ÉS a részvételi díj átutalásával válik véglegessé. (Számlát csak arra a névre áll módunkban kiállítani, akitől / amely szervezettől az utalás érkezik.) A jelentkezési díj befizetésének határideje: 2019. március 4.

Számlaszám: 11991102-02181020 (Erste Bank Hungary Zrt); megjegyzés rovat: fórum19

Amennyiben az ÁFÁ-s számlát cég vagy szervezet nevére kell kiállítanunk, akkor az utalásnak is annak a cégnek vagy szervezetnek a számlaszámáról kell beérkeznie. 

Az esemény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.