Fórum '20 kiemelt kép, honlap

fórum’20 – színházi nevelési szakmai találkozó

A Káva Kulturális Műhely idén nyolcadik alkalommal hirdeti és szervezi meg fórum elnevezésű színházi nevelési szakmai találkozóját. Idén is egy napba sűrítve valósítjuk meg a programot, mely elméleti és gyakorlati kérdésekkel / problémákkal egyszerre foglalkozik.

Időpont: 2020. március 7. / 10.00-től
Helyszín: MU Színház (Színházterem, Káva Műhely, MU Terminál termei)

RÉSZLETES PROGRAM

10.00-13.45 / Káva Műhely (MU Színház, stúdió) / PREZENTÁCIÓK

Előadó: Cziboly Ádám (Nyugat-Norvégiai Egyetem, Bergen)
Cím: Bergen calling!
Összefoglaló: Egy éve dolgozom a Nyugat-Norvégiai Egyetemen. Az itteni oktatási rendszer nagyon sokban különbözik a magyarországitól. Csak egy példa: itt egy szemeszeter során a diákoknak össszesen két tanegységük van: egy a szemeszter első felében, egy a másodikban. Egy-egy ilyen tanegység 10-12 héten át tart, és 5-6 tanár közreműködésével száz körüli kontaktórát, általában többhetes terepmunkát, személyre szabott mentorálást foglal magában. Ha létrejön ezen a szombaton a kapcsolat, akkor tizenöt percben mesélek majd a tapasztalataimról. Megnézzük a bergeni esőt, és bemegyünk az itteni drámatermekbe is. (Ádám skype-on jelentkezik be és ha a technika engedi, a beszélgetésben is részt vesz.)

Előadó: Antal Klaudia, kritikus, a PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója
Cím: A részvételi színház politikussága
Összefoglaló: A politika fogalma alatt a hazai közgondolkodás elsősorban az államigazgatást, a pártok világát érti. A színház területére lépve felmerül azonban a kérdés, hogyan alkalmazható a politika fogalma, milyen értelemben állíthatjuk, hogy politikai tevékenységet végez egy komplex színházi nevelési előadás óvodáskorú közönsége.
Doktori dolgozatomban és a fórum’20-ra tervezett előadásomban egy olyan politika-fogalom felvázolására törekszem, mely a részvételi színház esetében is alkalmazhatóvá válik és hozzájárul a műfaj politikus ismérveinek a meghatározásához.

Előadó: Kecskés Nóra, szociológus
Cím: A színházi nevelés tere a szociológia szemszögéből
Összefoglaló: Bourdieu, francia szociológus szerint a modern társadalmakban különböző, egymástól elkülönülő terek jönnek létre. Ezeket a tereket mezőnek nevezi, ilyen mezőként tekinthetünk
például a művészet egyes ágaira (irodalom, színház stb.), a politikai vagy az oktatási mezőre. A mezőt egy játéktérként képzelhetjük el, ahol az egyes szereplők a mező sajátosan kialakított javaiért versengenek. Minden mező sajátos logikával, szabályrendszerrel rendelkezik, a társadalmi tér többi szereplőjével ugyan kapcsolatban áll,ám relatív autonómiával bír. Az egyes szereplők különböző mennyiségű tőkéjük birtokában a hierarchizált mező különböző részein, különböző stratégiákkal – néhol szabadon választva, néhol a többi szereplő vagy a mezőn kívüli erők hatására kényszerből hozva döntéseiket – igyekeznek megtartani vagy növelni presztízsüket. A színházi nevelés területe, amely egyszerre kapcsolódik a színház, az oktatás, a tudomány, néhány tagja a politika egy sajátos almezejéhez: a civil szférához, valamint több társművészeti ághoz, sajátos helyet foglal el a társadalmi térben. A színházi nevelés tere vajon értelmezhető ilyen relatív autonómiával rendelkező mezőként? Milyen előnyökkel, hátrányokkal jár a különböző mezőkhöz való kapcsolódás? És milyen esélyei vannak a társadalmi térben egy területnek, amely nem vívja ki autonómiáját?

BESZÉLGETÉS (meghívott moderátor: GOLDEN DÁNIEL)

Előadó: Romankovics Edit (színházi nevelési szakember) – Schermann Márta (rendező, szakmai művészeti vezető)
Cím: Bemutatkozik az ART-RAVALÓ
Összefoglaló: Az ART-RAVALÓ a Szubjektív Értékek Alapítvány és a Faktor Terminál Egyesület közös szociális-művészeti projektje hátrányos helyzetű illetve gyerekvédelemben nevelkedett fiatal felnőttek számára. A projektben résztvevő fiatalok kilenc hónapig felnőttképzésben regisztrált művészeti és pályaorientációs képzésben vesznek részt. Célunk a fiatalok művészeti tevékenységén keresztül történő személyiségfejlesztése, hosszabb távon pedig a pozitív jövő- és énkép kialakításának, valamint a társadalmi beilleszkedésnek és a sikeres munkavállalásnak az elősegítése.

Előadó: Vági Eszter, színházpedagógus (Katona József Színház)
Cím: Szúcs-bányateleptől Hamburgig
Összefoglaló: Az ELTÁV projekt a budapesti Katona József Színház és az Autonómia Alapítvány közös programja, amely 2015 ősze óta működik a Heves megyei Szúcs-bányatelepen.
Mit keres egy fővárosi kőszínház egy alig 200 fős telepen? Hogy kapcsolódnak az ELTÁV közösségfejlesztő és színházpedagógiai elemei a színház egyéb tevékenységeihez, a társulat napi munkájához? Mire elég/nem elég négy év? Mit sikerült átadni és megtanulni négy év alatt?

Előadó: Oblath Márton, szociológus (Parforum)
Cím: „Legalább nulláról kezdeni” – Egy dráma alapú részvételi akciókutatás
Összefoglaló: 2018 végén kezdtünk közös kutatási programba a XXI. Századi Roma Nők Egyesületével, független dramatistákkal és társadalomkutatókkal, amelyhez idén márciusban csatlakoztak a Káva Kulturális Műhely színész-drámatanárai is. A részvételi folyamat a művészet eszközeivel kérdez rá a háztartások eladósodásának folyamataira. A program fontos állomása egy fórumszínházi előadás létrehozása, amely az adósságcsapdák kialakulását a társadalmi mobilitás kontextusában jeleníti meg, és ezzel lehetővé teszi, hogy további szegény és középosztályi közösségek kapcsolódjanak be a megismerési folyamatba.

BESZÉLGETÉS (meghívott moderátor: GOLDEN DÁNIEL)

14.30-17.30 / Káva Műhely, MU Terminál termei / WORKSHOPOK (szimultán) + beszámolók

Workshop-vezető: Végvári Viktória, színházpedagógus (Budapest Bábszínház)
Cím: Lázadó tárgyak
Összefoglaló: „A dolgok, amelyek körülvesznek minket, hatalmukkal beleavatkoznak társas cselekedeteinkbe. Összetartozást vagy távolságtartást jeleznek, részvételt tesznek lehetővé számunkra, avagy kizárnak minket abból. A világot a dolgok sokaságán keresztül érzékeljük…” (Markus Joss)
Ezen a műhelymunkán a „dolgok színházá”-val foglalkozunk. Azt vizsgáljuk, hogyan hordoznak vagy kapnak jelentést a tárgyak, mit szeretnének közölni velünk és hogyan határoznak meg minket. És legfőképpen azzal játszunk, ahogy nem engedelmeskednek nekünk. Szóval bábozunk egy jót.

Workshop-vezető: Lipták Ildikó, színész-drámatanár (Kerekasztal Színház) (a workshop betelt!)
Cím: Anyanyelvi szinten
Összefoglaló: A nézőket sokféleképpen lehet partnernek tekinteni. (Néha az is elég, ha elhisszük, hogy gondolkodó lények.) A workshopon egy rövid szövegből kiindulva azzal kísérletezünk, hogy a különböző színházi eszközök és nyelvek milyen részvételi lehetőségeket kínálnak, illetve, hogy van-e bármilyen törvényszerűség mindebben. Az „olvasott és a beszélt (színházi) nyelv” hogyan segítik a résztvevőket abban, hogy közelebb kerüljenek a probléma megértéséhez és kibontásához?

Workshop-vezető: Fekete Anikó, kreatív zene tanár (Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium)
Cím: Kreatív zenei tréning
Összefoglaló: Ritmus, játék, együttműködés, örömködés, zene, zene, zene… erre számíthat, aki részt vesz ezen a kreatív zenei tréningen.
Hozz magaddal kényelmes ruhát, cipőt! Készítsd a hangod, mert azt is használni fogjuk! A tréninghez nem szükséges zenei előképzettség.
Vokális-, ritmusos-, szöveges-, zörejhangos és kombinált kreatív zenei játékokkal is megismerkedünk majd, közben a zenei együttműködésre, improvizálásra is fókuszálunk.

18.00-19.00: MEGLEPETÉS JÁTÉK / Káva Műhely 

Belépők:
Délelőtti sáv: 2000 Ft.
Délutáni sáv: 2500 Ft.
Egész napra: 3500 Ft.

REGISZTRÁCIÓ

A prezentációkon és a workshopokon való részvétel korlátozott létszámú. A jelentkezés a regisztrációs űrlap kitöltésével ÉS a részvételi díj átutalásával válik véglegessé. (Számlát csak arra a névre áll módunkban kiállítani, akitől / amely szervezettől az utalás érkezik.) A jelentkezési díj befizetésének határideje: 2020. március 5.

Számlaszám: 11991102-02181020 (Erste Bank Hungary Zrt); megjegyzés rovat: fórum20

Az esemény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.