Kőbe vésve

KŐBE VÉSVE

résztvevő színházi előadás az általános iskolák 6-7. évfolyamosai számára

„NOÉ BÁRKÁI – komplex drámapedagógiai, művészetpedagógiai program a gyerekek és fiatalok integrációjáért, a leszakadás és a korai iskola elhagyás megakadályozása érdekében” projektünk keretében született új előadásunk, melyet 2019 januárjában Jánoshalmán mutatunk be.

Színházi játékunk azt vizsgálja a részt vevő fiatalokkal, hogyan viselkedünk egy velünk szembeni igazságtalanság esetén? Dolgunk-e igazságszolgáltatás gyanánt büntetni? Milyen következményei lehetnek a büntetésnek?
Csobajdon vagyunk, egy képzeletbeli kistelepülésen. Zsanett és Nándi, a két 13 éves fiatal, osztálytársak. A lány beavatja a fiút egy titokba, egy furcsa rituáléba, amit a falu kútjánál szokott végrehajtani. Ha valaki igazságtalanságot követ el vele szemben, azt megbünteti. Ráírja egy kavicsra a büntetést, majd miután ezt bekiabálta a kútba, a követ is bedobja. Természetesen Nándit is magával ragadja a rituálé, s úgy gondolja, erről mindenkinek tudnia kell ahhoz, hogy a világ igazságosan működhessen, így elárulja a titkot az osztálytársaknak is. Vajon mi lesz ennek a következménye? Zsanett megbünteti, amiért elárulta a titkát? Élnek e az osztálytársak a büntetés lehetőségével?

Írta és rendezte: Szivák-Tóth Viktor
Színész-drámatanárok: Milák Melinda (Zsanett), Kardos János (Nándi)
Az előadás hossza: kb. 90′

 

A komplex színházi nevelési előadás (Theatre in Education – TiE) olyan színházi nevelési program, amelyben a színház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a hozzájuk kapcsolódó beszélgetések, valamint a sajátos esztétika alapján illeszkedő interaktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás-továbbgondolás dramaturgiailag szerves egységet képez.  Az előadások témája mindig valamilyen erkölcsi / társadalmi probléma, ami az embert mint a jelenben élő közösségi lényt vizsgálja. Olyan műfaj, ahol a nézőt helyezik a középpontba és módszerré vált az alkotó résztvevői jelenlét megteremtése. Ezekben az előadásokban nem az üzenet átadása, hanem a dilemma középpontba helyezése a cél. Az alkotók igyekeznek olyan kérdést, problémát hangsúlyossá tenni, aminél a többszempontúság, a több nézőpontból való vizsgálódás elkerülhetetlen. Fórumot hoznak létre, ahol egyeztetni lehet a véleményeket, ütköztetni a gondolatokat annak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között. Párbeszéd a különböző értékrenddel, világlátással egy osztályban ülő diákok között, párbeszéd diákok és felnőttek között. Ezek az előadások felfoghatók performatív társadalmi beavatkozásokként is.

Értelmező és kapcsolódó fogalmak: interaktív színház / alkalmazott színház (applied theatre) / performatív módszer / színházi nevelés / komplex színházi nevelési előadás / társadalmi beavatkozás / drámapedagógia / részvételi színház / TiE – Theatre in Education / színházpedagógia / politikai színház / konstruktivista pedagógia / nemformális oktatás/ közösségi színház (community theatre) /