A talált gyerek

résztvevő színházi előadás az általános iskolák 5.-6. évfolyamosai számára

Az előadás központi témája az identitás keresése és lehetséges megtalálása, mint a hibáival, erényeivel, vagyis magával tisztában levő személyiség kialakulásának előfeltétele. Az előadás alapvető kérdései: Ki is vagyok én valójában? Mi határoz meg engem? Ezeket a kérdéseket a 12 és fél éves Fanni történetén keresztül vizsgáljuk, akiről egy véletlen során kiderül, hogy az az ember, akit mindeddig az apukájának hitt, valójában nem a vérszerinti apja. Mi lesz, mi legyen most?

Az előadás Róbert Júlia: “A talált gyerek” című szövegkönyvének felhasználásával készült.

Résztvevő színházi konzulensek: Milák Melinda, Patonay Anita
Író, dramaturg: Róbert Júlia
Rendező, látványtervező: Gyombolai Gábor
Színész-drámatanárok: Botka Dóra, Frank Tímea, Haragonics Zalán, Somorjai Márton, Zétényi Lina.

Bemutató: 2018. szeptember 19.

Játékidő: kb. 120′

A komplex színházi nevelési előadás (Theatre in Education – TiE) olyan színházi nevelési program, amelyben a színház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a hozzájuk kapcsolódó beszélgetések, valamint a sajátos esztétika alapján illeszkedő interaktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás-továbbgondolás dramaturgiailag szerves egységet képez.  Az előadások témája mindig valamilyen erkölcsi / társadalmi probléma, ami az embert mint a jelenben élő közösségi lényt vizsgálja. Olyan műfaj, ahol a nézőt helyezik a középpontba és módszerré vált az alkotó résztvevői jelenlét megteremtése. Ezekben az előadásokban nem az üzenet átadása, hanem a dilemma középpontba helyezése a cél. Az alkotók igyekeznek olyan kérdést, problémát hangsúlyossá tenni, aminél a többszempontúság, a több nézőpontból való vizsgálódás elkerülhetetlen. Fórumot hoznak létre, ahol egyeztetni lehet a véleményeket, ütköztetni a gondolatokat annak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között. Párbeszéd a különböző értékrenddel, világlátással egy osztályban ülő diákok között, párbeszéd diákok és felnőttek között. Ezek az előadások felfoghatók performatív társadalmi beavatkozásokként is.

Értelmező és kapcsolódó fogalmak: interaktív színház / alkalmazott színház (applied theatre) / performatív módszer / színházi nevelés / komplex színházi nevelési előadás / társadalmi beavatkozás / drámapedagógia / részvételi színház / TiE – Theatre in Education / színházpedagógia / politikai színház / konstruktivista pedagógia / nemformális oktatás/ közösségi színház (community theatre)