r1

RÖPPÁLYA

résztvevő színházi előadás középiskolások számára

A 16 éves Kata élete a röplabda és a barátok körül forog, amíg egy napon megismerkedik Emillel, a sikeres, 23 éves séfhelyettessel, aki egy teljesen más szeletet kínál fel neki az életből. A felnőtté válás első lépéseit megtevő lány a kamaszkor nagy kérdéseit érintve hamar egymásnak ellentmondó elvárások hálójába keveredik. A közösség- és útkeresésnek, a szülőkkel való viszony természetszerű átrendeződésének érzelemgazdag folyamata egy kamaszkori szerelem hatására nem minden szereplő számára kívánatos módon kezd alakulni. Az édesanya és a legjobb barátnő hamar aggódni kezdenek: attól félnek, Katára rossz hatással van Emil…

A színházi játék során nézői és résztvevői helyzetek váltják egymást. Utóbbiak során nyitunk a résztvevők felé, hogy közösen gondolkodhassunk arról, hogyan reagálhatunk a minket érzékeny pillanatokban érő hatásokra, illetve hogyan tudunk jól jelen lenni szeretteink számára úgy a mindennapokban, mint az életüket gyökeresen felforgató helyzetekben.

Alkotók:
Színész-drámatanárok:  Erényi Dorottya, Hérincs Frida, Pintér Zsolt Gergő, Piller Ádám László, Manyasz erika, Tóth Ákos

Író: Sándor Júlia
Látvány: Kiss Gabriella
Rendező: Sereglei András

Az előadás hossza: kb. 90’

Az előadás iskolai tanteremben és színházi stúdiótérben egyaránt megvalósítható.

Az előadás a Káva és a Soltis Lajos Színház szakmai együttműködésében jött létre. Az előadások a celldömölki Soltis Lajos Színház szervezésében valósulnak meg.  Az előadás létrejöttét az EMMI támogatta.

A komplex színházi nevelési előadás (Theatre in Education – TiE) olyan színházi nevelési program, amelyben a színház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a hozzájuk kapcsolódó beszélgetések, valamint a sajátos esztétika alapján illeszkedő interaktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás-továbbgondolás dramaturgiailag szerves egységet képez.  Az előadások témája mindig valamilyen erkölcsi / társadalmi probléma, ami az embert mint a jelenben élő közösségi lényt vizsgálja. Olyan műfaj, ahol a nézőt helyezik a középpontba és módszerré vált az alkotó résztvevői jelenlét megteremtése. Ezekben az előadásokban nem az üzenet átadása, hanem a dilemma középpontba helyezése a cél. Az alkotók igyekeznek olyan kérdést, problémát hangsúlyossá tenni, aminél a többszempontúság, a több nézőpontból való vizsgálódás elkerülhetetlen. Fórumot hoznak létre, ahol egyeztetni lehet a véleményeket, ütköztetni a gondolatokat annak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között. Párbeszéd a különböző értékrenddel, világlátással egy osztályban ülő diákok között, párbeszéd diákok és felnőttek között. Ezek az előadások felfoghatók performatív társadalmi beavatkozásokként is.

 

Értelmező és kapcsolódó fogalmak: interaktív színház / alkalmazott színház (applied theatre) / performatív módszer / színházi nevelés / komplex színházi nevelési előadás / társadalmi beavatkozás / drámapedagógia / részvételi színház / TiE – Theatre in Education / színházpedagógia / politikai színház / konstruktivista pedagógia / nemformális oktatás/ közösségi színház (community theatre) /

 

 

Share on facebook
Share on print
Share on email