Sors jegy

SORSJEGY

résztvevő színházi előadás középiskolások számára

Színházi játékunk három fiatal egyetemistáról szól, akik összeköltöznek egy albérletbe. Mindhárman más indíttatásból választják az együttélést: egyikük a szülei szoros öleléséből menekül, a másik a kollégiumból, a harmadik pedig a szerelmével szeretne együtt élni. Az új helyzetben aztán a különböző elképzelések, eltérő vágyak hamar konfliktusokat teremtenek. A konfliktusok hátterében rendre a három fiatal pénzhez való nagyon különböző viszonya áll, illetve eltérő anyagi hátterük.

A történet során olyan financiális kérdések kerülnek terítékre, melyek az önálló életet kezdő fiatalok számára alapvetőek:
– felvegyek-e diákhitelt, vagy inkább dolgozzak az egyetem mellett?
– elfogadjam-e a jó fizetéssel, anyagi javakkal kecsegetető állást, ha az a vágyott/elképzelt életpályámról eltérít? (Feladjam-e álmaimat a jó fizetésért cserébe?)
– elfogadjam-e (meddig és milyen mértékben) a szüleim anyagi támogatását, ha ezért cserébe el kell fogadnom, hogy beleszólnak az életembe és olyan elvárásokat támasztanak, amelyekkel nem értek egyet?
A fenti kérdésekről a színészek és a fiatalok közösen gondolkodnak a játék során, színházi és drámás formákon keresztül.

Színész-drámatanárok: Háda Fruzsina, Kurta Niké, Somorjai Márton
ARS konzulens: Bori Viktor
Látványtervező: a másik Kiss Gabriella
Író, dramaturg: Romankovics Edit

Rendező: Sereglei András

Az előadás hossza: kb. 120’

Bemutató: 2019. október 1. (Káva Műhely).

A felújított előadás bemutatója: 2021. szeptember 20. (Káva Műhely)

Az előadás létrejöttét az Erste Bank “pénzügyi tudatosság programja” és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

A komplex színházi nevelési előadás (Theatre in Education – TiE) olyan színházi nevelési program, amelyben a színház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a hozzájuk kapcsolódó beszélgetések, valamint a sajátos esztétika alapján illeszkedő interaktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás-továbbgondolás dramaturgiailag szerves egységet képez.  Az előadások témája mindig valamilyen erkölcsi / társadalmi probléma, ami az embert mint a jelenben élő közösségi lényt vizsgálja. Olyan műfaj, ahol a nézőt helyezik a középpontba és módszerré vált az alkotó résztvevői jelenlét megteremtése. Ezekben az előadásokban nem az üzenet átadása, hanem a dilemma középpontba helyezése a cél. Az alkotók igyekeznek olyan kérdést, problémát hangsúlyossá tenni, aminél a többszempontúság, a több nézőpontból való vizsgálódás elkerülhetetlen. Fórumot hoznak létre, ahol egyeztetni lehet a véleményeket, ütköztetni a gondolatokat annak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között. Párbeszéd a különböző értékrenddel, világlátással egy osztályban ülő diákok között, párbeszéd diákok és felnőttek között. Ezek az előadások felfoghatók performatív társadalmi beavatkozásokként is.

Értelmező és kapcsolódó fogalmak: interaktív színház / alkalmazott színház (applied theatre) / performatív módszer / színházi nevelés / komplex színházi nevelési előadás / társadalmi beavatkozás / drámapedagógia / részvételi színház / TiE – Theatre in Education / színházpedagógia / politikai színház / konstruktivista pedagógia / nemformális oktatás/ közösségi színház (community theatre) /

 

 

Share on facebook
Share on print
Share on email