4_Szélmalmok_KávaKulturalisMűhely

SZÉLMALMOK

A Káva Kulturális Műhely 2015 márciusában két évadon átívelő, nagyszabású művészeti projektet indított Szélmalmok néven. Célunk az volt, hogy Mindszent, Székkutas, Hódmezővásárhely tanyasi/telepi gyerekcsoportjaival társadalmi beavatkozásként értelmezhető színházi /drámás aktivitásokat indítsunk. Ezek végül három közösségi színházi olyan előadásban értek össze, melyek a helyi közösségek egészéhez szóltak. A drámás és színházi tevékenységek nyomán a résztvevők önbecsülése nőtt, a fiatalok izolációja csökkent, kapcsolati hálójuk erősödött. A használt módszerek elemeit gyakorlatban adtuk át a helyi ifjúsággal foglalkozó szakembereknek. A folyamatot művészet alapú kutatás kísérte, melyben fiatal drámás szakembereink kutatóként is jelen voltak. A programban partnerként vettek részt a bekapcsolódó helyi civil szervezetek képviselői, akik a részvételi folyamat tapasztalatainak feldolgozásában, terjesztésében is közreműködtek. Projektünk a helyi közösségek kohéziójának erősödését szolgálta. 2016 áprilisában az elkészült közösségi színházi előadásokat a budapesti MU Színházban is bemutattuk, majd Budapesten és több egyetemi városban is prezentációkat tartottunk az eredményekről.

A projektet bemutató különleges honlap terepet biztosított annak, hogy a projekt iránt érdeklődők a blogbejegyzések, foglalkozásvázlatok, fotók és videók segítségével akár lépésről lépésre követni tudták bármelyik településen zajló művészeti és pedagógiai folyamatot.

TOVÁBB A PROJEKT OLDALÁRA