Adatkezelési Szabályzat

 1. A Szabályzat jogalapja

Az Adományozónak a Honlap használata során közölt Személyes Adatai tekintetében adatfeldolgozásra, adatkezelésre, illetve adattovábbításra az Adományozó önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor. A Szolgáltató az Adományozó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az Adományozó önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint dolgozza fel, kezeli és továbbítja.

 1. A Szabályzat hatálya

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed

 • a Szolgáltatóra, mint Szolgáltatóra – beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -,
 • az Adományozóra és
 • valamennyi olyan adatra, amelyet az Szolgáltató tevékenysége során megszerzett és kezelt.
 1. Az adatkezelés célja
 • a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása körében rendszerüzenetek küldése, a fizetéssel kapcsolatban felmerült hibák esetén a problémák elhárítása érdekében lehetőség az Adományozó közvetlen megkeresésére
 • az Adományozó egyetértő nyilatkozata alapján az Adományozóval való kapcsolattartás révén az adományozás elősegítése
 • az Adományozó tájékoztatása
 1. Az adatkezelés időtartama

4.1.         A Honlapon keresztül történő adományozás során rögzítésre kerülő adatok, a regisztrációtól számítva a rendszer működésének biztosítása érdekében indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy az automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók.

4.2.         Az Adományozó írásban kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Adományozó törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanap. A törlési igényt az Adományozó a Szolgáltató kava@kavaszinhaz.hu emailcímére vagy postai úton a Szolgáltató címére küldött levélben közölheti.

 1. Az adatkezelés

5.1.         A Szolgáltató, mint adatkezelő az Adományozó Személyes Adatait rögzíti, tárolja és kezeli a Honlap megfelelő működésének biztosítására, illetve abból a célból, hogy a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaira is tekintettel elősegíthesse az Adományozó megfelelő tájékoztatását. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató tájékoztathatja az Adományozót a támogatásához, illetve az adott kezdeményezés megvalósulásához kapcsolódó tartalmakról, és az Adományozó által támogatott gyűjtéshez hasonló kezdeményezésekről.

5.2.         A Szolgáltató az adományozási folyamat során az alábbi Adományozóra vonatkozó adatokat kezeli:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakóhely
 • támogatási összeg.

5.3.         A Szolgáltató a közölt Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel.

5.4.         A Szolgáltató a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az  Adományozó előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

A Szolgáltató a Honlapon megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikai eszközökkel kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltató nem felel.

 1. Az adatokért való felelősség

A Szolgáltató a közölt Személyes Adatokat nem ellenőrzi.  A Személyes Adatok megfelelőségéért az Adományozó felel.

 1. Az Adományozó jogai, jogorvoslati lehetőségei

7.1. Az Adományozó bármikor kérheti a Szolgáltatót Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását, illetve törlését.

7.2. Az Adományozó Személyes Adatainak kezeléséről a Szolgáltatótól, mint Szolgáltatótól bármikor írásban, a Szolgáltató címére küldött levélben vagy a kava@kavaszinhaz.hu e-mailcímre küldött levélben tájékoztatást kérhet. Az e-mailen küldött tájékoztatáskérést az Szolgáltató akkor tekinti hitelesnek, ha az a Honlapon regisztrált e-mail címről érkezik. A tájékoztatáskérésre a Szolgáltató a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni.

7.3. Az Adományozó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

 1. A Szabályzatban használt fogalmak:

Személyes Adat: az Adományozó természetes személlyel mint érintettel kapcsolatba hozható, a Honlapon önkéntesen megadott személyes adat, mint például a név, e-mail cím, telefonszám, lakó-, illetve tartózkodási hely, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adományozó: az anyagi támogató, csatlakozó, a hozzájáruló, kiemelt támogató, illetve a beszálló természetes személy.

Szolgáltató: a Káva Kulturális Műhely, mint az a szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Honlap: A Szolgáltató által az adományozás elősegítésére és folyamatának lebonyolítására üzemeltetett www.kavaszinhaz.hu internetes oldal.

Vonatkozó jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.)

Süti szabályzat

Sütikről általában

A sütik (cookie) olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.

A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

A portál által tárolt sütik

Süti neveSüti neve a böngészőbenLeírásÉlettartam
Google Analytics tracking cookie_ga

Ez a süti a honlap és annak részeinek használatával kapcsolatban gyűjt adatokat. A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

További információ:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

729 nap
Google Analytics tracking cookie_gid

Ez a süti a honlap és annak részeinek használatával kapcsolatban gyűjt adatokat. A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

További információ:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

session lejárat
Google Analytics tracking cookie_gat

Ez a süti a honlap és annak részeinek használatával kapcsolatban gyűjt adatokat.

További információ:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

session lejárat
Facebook tracking cookiefr

A weboldalunkon Facebook Pixelt használunk. A Facebook Pixel olyan nyomkövetési kód, amely lehetővé teszi számunkra, hogy figyelemmel kísérjük és nyomon kövessük a Facebookon közzétett hirdetések sikereit, és javítsuk a hirdetéseink hatékonyságát.

Az alábbi linken további információkat talál arról, hogy a Facebook hogyan kezeli az Önről és más magánszemélyektől gyűjtött információkat.

Azt is megakadályozhatja, hogy Facebook adatokat gyűjtsön a Facebook Pixel használatával a hirdetési beállítások Facebook felületén történő megváltoztatásával.
További információ:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

89 nap
YouTube cookieVISITOR_INFO1_LIVEEzeket a sütiket a „YouTube” mint külső videótartalom szolgáltató helyezi el. A „YouTube” a honlapunkon elhelyezett videó nézettségével kapcsolatban gyűjt adatokat.
További információ:
https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/technologies/cookies/
179
YouTube cookiePREFEzeket a sütiket a „YouTube” mint külső videótartalom szolgáltató helyezi el. A „YouTube” a honlapunkon elhelyezett videó nézettségével kapcsolatban gyűjt adatokat.
További információ:
https://www.google.co.uk/intl/enGB/policies/technologies/cookies/
243
YouTube session cookieYSCEzeket a sütiket a „YouTube” mint külső videótartalom szolgáltató helyezi el. A „YouTube” a honlapunkon elhelyezett videó nézettségével kapcsolatban gyűjt adatokat.
További információ:
https://www.google.co.uk/intl/enGB/policies/technologies/cookies/
session lejárat
WordFence (WordPress biztonsági bővítmény) cookiewfvt_Engedélyezi a biztonsági bővítmény működését.
További információ:
https://www.wordfence.com/terms-of-use-and-privacy-policy/
session lejárat
MiniCRM cookieSessionTovábbi információ:
https://www.minicrm.hu/adatvedelem/
session lejárat
MiniCRM cookieUserCodeTovábbi információ:
https://www.minicrm.hu/adatvedelem/
364 nap
MiniCRM cookieminicrm_srTovábbi információ:
https://www.minicrm.hu/adatvedelem/
364 nap
Nyelvi beállításqtrans_front_languageNyelvi beállítások megőrzése364 nap
Instagram Feedrur

Amikor a bővítmény gyorsítótára kiürül, és a plugin kérést indít az Instagram API-jához, hogy új bejegyzéseket tudjon betölteni (api.instagram.com), három cookie-t állít be a böngészőbe: rur, urlgen és csrftoken. Ezeket használja az API-hoz való kapcsolódás érvényesítéséhez, ezek lehetővé teszik, hogy a weboldalon keresztül AJAX kérést adjon le az Instagram API-ra. Ezek a cookie-k nem adnak át vagy tárolnak személyes adatokat. Csak az első oldal betöltésére használják a bővítmény gyorsítótárának lejártát követően. A későbbi oldalbetöltések a WordPress adatbázisában tárolt adatokat tárolják, így az Instagram API-jához nem kell kapcsolódni.

https://smashballoon.com/gdpr-and-our-plugins/

session lejárat
Instagram Feedcsrftoken

Amikor a bővítmény gyorsítótára kiürül, és a plugin kérést indít az Instagram API-jához, hogy új bejegyzéseket tudjon betölteni (api.instagram.com), három cookie-t állít be a böngészőbe: rur, urlgen és csrftoken. Ezeket használja az API-hoz való kapcsolódás érvényesítéséhez, ezek lehetővé teszik, hogy a weboldalon keresztül AJAX kérést adjon le az Instagram API-ra. Ezek a cookie-k nem adnak át vagy tárolnak személyes adatokat. Csak az első oldal betöltésére használják a bővítmény gyorsítótárának lejártát követően. A későbbi oldalbetöltések a WordPress adatbázisában tárolt adatokat tárolják, így az Instagram API-jához nem kell kapcsolódni.

https://smashballoon.com/gdpr-and-our-plugins/

363
Instagram Feedurlgen

Amikor a bővítmény gyorsítótára kiürül, és a plugin kérést indít az Instagram API-jához, hogy új bejegyzéseket tudjon betölteni (api.instagram.com), három cookie-t állít be a böngészőbe: rur, urlgen és csrftoken. Ezeket használja az API-hoz való kapcsolódás érvényesítéséhez, ezek lehetővé teszik, hogy a weboldalon keresztül AJAX kérést adjon le az Instagram API-ra. Ezek a cookie-k nem adnak át vagy tárolnak személyes adatokat. Csak az első oldal betöltésére használják a bővítmény gyorsítótárának lejártát követően. A későbbi oldalbetöltések a WordPress adatbázisában tárolt adatokat tárolják, így az Instagram API-jához nem kell kapcsolódni.

https://smashballoon.com/gdpr-and-our-plugins/

session lejárat

Sütik blokkolása, törlése

Amennyiben a jelen honlap által használt Sütiket blokkolni vagy törölni kívánja, úgy kérjük, használja a böngészője által kínált beállításokat. A böngésző-beállítások megfelelő kezeléséről a Böngésző-beállítások módosítása pontban talál bővebb információt.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelen honlap által használt Sütik blokkolásra vagy törlésre kerülnek, a sütik összesítő táblázatában szereplő kényelmi funkciók nem lesznek elérhetőek mindaddig, amíg a Sütik használata ismételten nem kerül engedélyezésre.

Böngésző-beállítások módosítása

A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja.  Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy nem engedélyezi a sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta sütit kell használni.

Sütik használatának szabályozása Firefox böngésző alatt

Sütik használatának szabályozása Chrome böngésző alatt

Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngésző alatt

További információ a Sütikről általában, illetve a Sütik használatáról és azok törléséről, blokkolásáról

Instagram Feed

Az Instagram Feed bővítményt használjuk a közösségi médiatartalom megjelenítéséhez weboldalunkon. Ennek eredményeképpen weboldalunk kérelmeket indít az Instagram szervereihez annak érdekében, hogy az adatok megjelenjenek a hírcsatornákon és képeket és videókat jelenítsenek meg. Ezek a kérelmek az Ön IP-címét láthatóvá teszik az Instagramnak, ami az adatvédelmi politikájuknak megfelelően használhatja azt:

https://help.instagram.com/519522125107875

Közösségi gombok

Weboldalunk úgynevezett “közösségi gombokat” is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink számára, megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt.  Ezek a hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az Interneten, ezen belül a jelen Weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat.  Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel kapcsolatos információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait.

ELŐADÁS
DIÁK
GONDOLAT / MÁSODPERC

2018 © Káva Kulturális Műhely Egyesület. Minden jog fenntartva

powered by DEVWING