1_NOÉ bárkái_KávaKulturalisMűhely

NOÉ bárkái

komplex drámapedagógiai, művészetpedagógiai program a gyerekek és fiatalok integrációjáért, a leszakadás és a korai iskola-elhagyás megakadályozása érdekében.

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – EFOP-3.3.2-16-os pályázati program

A Káva Színház és Dráma a Nevelésért Alapítvány 2018-ban három tanéven átívelő, nagyszabású művészetpedagógiai projektet indít NOÉ bárkái néven. Célunk, hogy Hódmezővásárhelyen, valamint annak szűkebb és tágabb környezetében élő gyerekcsoportokkal társadalmi beavatkozásként értelmezhető drámás/színházi aktivitásokat indítsunk. Ezek ún. témanapokban és vetélkedőkben öltenek formát, melyek helyi ifjúsági kisközösségeket (iskolai osztályokat / csoportokat) céloznak. Reményeink szerint a drámapedagógiai és színházi tevékenységek nyomán a résztvevők önbecsülése és önbizalma nőni fog, saját településükre és önmagukra vonatkozó jövőképük a korábbinál jobban körvonalazódik. Programjaink érdemben támogatják a diákoknál a készség-, képesség– és személyiségfejlesztést, a csoportkohézió erősödését. Projektünk az aktivitás és az önreflexió fogalmait helyezi a középpontba az integráció erősítése és a korai iskolaelhagyás megakadályozása érdekében.

Projekt időtartama: 2018.május 1. – 2021. április 30.

Partnerintézmények:

KLIK – Hódmezővásárhelyi Tankerület és Kiskőrösi Tankerület

  • Mindenti Általános Iskola
  • Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézménye
  • Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
  • Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI
  • Károly Óvoda (Mindszent)
  • Németh László Gimnázium és Általános Iskola (Hódmezővásárhely)
  • Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola (Hódmezővásárhely)
  • Szent István Általános Iskola (Hódmezővásárhely)
  • Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola (Hódmezővásárhely)
  • KIsszállási Sallai István Általános Iskola (Kisszállás)