Vakfolt honlap borító

VAKFOLT

résztvevő színházi előadás középiskolások számára

Mindannyiunknak vannak természetes vakfoltjai. Agyunk hozzászokott ehhez, és anélkül korrigálja egy egész képpé amit látunk, hogy észrevennénk ezt a kis trükköt. Így vagyunk az élet számos problémájával is, amelyekkel már kellő ideje együtt élünk. Természeti környezetünk változásai bármennyire is felgyorsultak – hétköznapi kihívásaink sorjázásához képest – lassú folyamatokként éljük meg őket. Azt a magától értetődő hátteret jelentik nekünk, melyet szinte észre sem veszünk. Előadásunk 50 évet sűrít másfél órába, hogy e változások drámaisága és a drámaiságban a döntés pillanata, így a jelenkor felelőssége is láthatóvá váljon. A történet egy különleges növény túlhasználása során bekövetkező változásokat, érdekellentéteket, erkölcsi döntéseket mutatja és vitatja meg a résztvevőkkel, állasfoglalásra késztetve őket, szerepben és azon kívül is. Színházi játékunkban azokat a dilemmákat vizsgáljuk, melyek az ember és a természet együttéléséből adódnak, döntéseink rövid-, közép- és hosszútávú következményeit mérlegeljük a résztvevőkkel együtt.

Alkotók:
Színész-drámatanárok: Bori Viktor, Boznánszky Anna, Kovács Gergő
Író-dramaturg: Fabacsovics Lili
Látvány: Komesz Borbála, Zubor Kata
Rendező: Szivák-Tóth Viktor

Az előadás hossza: kb. 150’

Az előadás iskolai tanteremben és színházi stúdiótérben egyaránt megvalósítható.

Az előadás a Káva és a WWF Magyarország szakmai együttműködésében jött létre. Az előadáshoz szervesen kapcsolódik a WWF workshopja, melynek köszönhetően kilépve a képzelet világából a legfrissebb kutatási eredmények tükrében nézhetünk rá arra, hogy milyen együttélési lehetőségek vannak ma a természet és az ember számára. Kulcsfogalmaink: biodiverzitás és egészséges környezet. Olyan középiskolai osztályok jelentkezését várjuk az előadásra, akik örömmel vállalják a kapcsolódó környezetvédelmi programon való részvételt is!

A komplex színházi nevelési előadás (Theatre in Education – TiE) olyan színházi nevelési program, amelyben a színház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a hozzájuk kapcsolódó beszélgetések, valamint a sajátos esztétika alapján illeszkedő interaktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás-továbbgondolás dramaturgiailag szerves egységet képez.  Az előadások témája mindig valamilyen erkölcsi / társadalmi probléma, ami az embert mint a jelenben élő közösségi lényt vizsgálja. Olyan műfaj, ahol a nézőt helyezik a középpontba és módszerré vált az alkotó résztvevői jelenlét megteremtése. Ezekben az előadásokban nem az üzenet átadása, hanem a dilemma középpontba helyezése a cél. Az alkotók igyekeznek olyan kérdést, problémát hangsúlyossá tenni, aminél a többszempontúság, a több nézőpontból való vizsgálódás elkerülhetetlen. Fórumot hoznak létre, ahol egyeztetni lehet a véleményeket, ütköztetni a gondolatokat annak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között. Párbeszéd a különböző értékrenddel, világlátással egy osztályban ülő diákok között, párbeszéd diákok és felnőttek között. Ezek az előadások felfoghatók performatív társadalmi beavatkozásokként is.

Értelmező és kapcsolódó fogalmak: interaktív színház / alkalmazott színház (applied theatre) / performatív módszer / színházi nevelés / komplex színházi nevelési előadás / társadalmi beavatkozás / drámapedagógia / részvételi színház / TiE – Theatre in Education / színházpedagógia / politikai színház / konstruktivista pedagógia / nemformális oktatás/ közösségi színház (community theatre) /