KOPOGTATÁS (2019)

Alkotók

Rövid tartalom

résztvevő színházi előadás az általános iskolák 7-8. évfolyamosai számára

„NOÉ BÁRKÁI – komplex drámapedagógiai, művészetpedagógiai program a gyerekek és fiatalok integrációjáért, a leszakadás és a korai iskola elhagyás megakadályozása érdekében” projektünk keretében született új előadásunk, melyet 2019 januárjában Hódmezővásárhelyen mutatunk be.

Egy 50.000 fős városban egyik napról a másikra bezárják a Határmenti Általános Iskolát. A gyerekeknek sürgősen új iskolát kell keresni, a város többi iskolájának sürgősen be kell fogadni őket.
Abba az iskolába, ahol a történet játszódik, körülbelül harminc diák jelentkezik, ebből öt a 8. osztályba. A felsőbb utasítás szerint az öt diákból kettőt mindenképpen át kell venni. A kérdés már csak az, hogy ki dönti el, hogy melyik legyen az a kettő és milyen szempontok alapján? Az iskolaigazgató a döntést egy – saját magából, tanárokból és a szülői munkaközösség vezetőiből álló – tanácsra bízná, Péter bácsi, a 8. osztály osztályfőnöke viszont úgy gondolja, hogy a gyerekeknek és a szülőknek is joga van dönteni. Éppen ezért több körben egyeztet az osztály tagjaival és a szülőkkel arról, hogy mi alapján lehet megítélni az öt gyereket, és hogy kinek a jelentkezését lenne érdemes elfogadni, mind a jelentkező, mind az osztály szempontjából. A döntést megsegíti (vagy bonyolítja), hogy a gyerekek előző osztályfőnöke mindenkiről rövid anyagot juttatott el az iskolába, amely áll objektív tényekből (pl családi háttér, tanulmányi eredmény), osztályfőnöki jellemzésből és a gyerekek saját bemutatkozásából. A játék végén a szülők és az osztály tagjai is szavaznak.

Színész-drámatanárok: Bori Viktor, Gyombolai Gábor
Író-dramaturg: Róbert Júlia
Rendező: Bori Viktor, Gyombolai Gábor

Játékidő: kb. 150 perc

 

A komplex színházi nevelési előadás (Theatre in Education – TiE) olyan színházi nevelési program, amelyben a színház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a hozzájuk kapcsolódó beszélgetések, valamint a sajátos esztétika alapján illeszkedő interaktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás-továbbgondolás dramaturgiailag szerves egységet képez.  Az előadások témája mindig valamilyen erkölcsi / társadalmi probléma, ami az embert mint a jelenben élő közösségi lényt vizsgálja. Olyan műfaj, ahol a nézőt helyezik a középpontba és módszerré vált az alkotó résztvevői jelenlét megteremtése. Ezekben az előadásokban nem az üzenet átadása, hanem a dilemma középpontba helyezése a cél. Az alkotók igyekeznek olyan kérdést, problémát hangsúlyossá tenni, aminél a többszempontúság, a több nézőpontból való vizsgálódás elkerülhetetlen. Fórumot hoznak létre, ahol egyeztetni lehet a véleményeket, ütköztetni a gondolatokat annak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között. Párbeszéd a különböző értékrenddel, világlátással egy osztályban ülő diákok között, párbeszéd diákok és felnőttek között. Ezek az előadások felfoghatók performatív társadalmi beavatkozásokként is.

Értelmező és kapcsolódó fogalmak: interaktív színház / alkalmazott színház (applied theatre) / performatív módszer / színházi nevelés / komplex színházi nevelési előadás / társadalmi beavatkozás / drámapedagógia / részvételi színház / TiE – Theatre in Education / színházpedagógia / politikai színház / konstruktivista pedagógia / nemformális oktatás/ közösségi színház (community theatre) /