M_1

MEGZABÁLLAK!

résztvevő színházi előadás középiskolások számára

Terített asztal. Két végén Enikő és Csaba ül. Ez csak egy átlagos vacsora. Újra és újra. Mégis, valami folyton változik. Nem a vacsora. Inkább Csaba és Enikő viszonya. S ezáltal az asztal hossza közöttük. A férfi és a nő, a szoba mérete. Az egyik lassan betölti, leuralja a szobát, a másik szinte eltörpül mellette. Mintha egy hangosabb szótól már el is halványulna. Két ember kapcsolata megborul, abszurd fordulatot vesz. Mégis, tízezerszám élünk benne.  Színházat, együttgondolkodást és részvételt kínálunk vendégeinknek a két ember közti hatalmi viszonyok témakörében.

Alkotók:
Színész-drámatanárok: Milák Melinda (Enikő), Takács Gábor (Csaba)
Író-dramaturg: Kovács Dániel Ambrus
Rendező: Kovács Dániel Ambrus

Az előadás előkészítésében részt vett és ezért köszönet illeti: Kajos Rebecca, Kucserka Fanni, Proics Lilla, Tóth Olga
Az előadás hossza: kb. 120’
Az előadás iskolai tanteremben és színházi stúdiótérben egyaránt megvalósítható.

Támogatók: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, Nemzeti Kulturális Alap

A komplex színházi nevelési előadás (Theatre in Education – TiE) olyan színházi nevelési program, amelyben a színház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a hozzájuk kapcsolódó beszélgetések, valamint a sajátos esztétika alapján illeszkedő interaktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás-továbbgondolás dramaturgiailag szerves egységet képez.  Az előadások témája mindig valamilyen életkori, erkölcsi vagy társadalmi probléma / jelenség, ami az embert mint a jelenben élő közösségi lényt vizsgálja. Olyan műfaj, ahol a nézőt helyezik a középpontba és módszerré vált az alkotó résztvevői jelenlét megteremtése. Ezekben az előadásokban nem az üzenet átadása, hanem a dilemma középpontba helyezése a cél. Az alkotók igyekeznek olyan kérdést, problémát hangsúlyossá tenni, aminél a többszempontúság, a több nézőpontból való vizsgálódás elkerülhetetlen. Fórumot hoznak létre, ahol egyeztetni lehet a véleményeket, ütköztetni a gondolatokat annak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között. Párbeszéd a különböző értékrenddel, világlátással egy osztályban ülő diákok között, párbeszéd diákok és felnőttek között. Ezek az előadások felfoghatók performatív társadalmi beavatkozásokként is.
Értelmező és kapcsolódó fogalmak: interaktív színház / alkalmazott színház (applied theatre) / performatív módszer / színházi nevelés / komplex színházi nevelési előadás / társadalmi beavatkozás / drámapedagógia / részvételi színház / TiE – Theatre in Education / színházpedagógia / politikai színház / konstruktivista pedagógia / nemformális oktatás/ közösségi színház (community theatre) /