M_1

MEGZABÁLLAK!

résztvevő színházi előadás középiskolások számára

Terített asztal. Két végén Enikő és Csaba ül. Ez csak egy átlagos ebéd vagy vacsora. Újra és újra. Mégis, valami folyton változik. Nem csak a menü. Inkább Csaba és Enikő viszonya, a köztük lévő tér. Az egyik lassan betölti, leuralja a szobát, a másik szinte eltörpül mellette. Mintha egy hangosabb szótól már el is halványulna. Két ember kapcsolata megborul, abszurd fordulatot vesz. Mégis, tízezerszám élünk benne.  Amit látunk, megtörténhet szerelmesek, házastársak, barátok, tanárok és diákok, szülők és gyerekeik közt. Színházat, együttgondolkodást és részvételt kínálunk vendégeinknek a két ember közti hatalmi viszonyok témakörében.

Alkotók:
Színész-drámatanárok: Milák Melinda (Enikő), Takács Gábor (Csaba)
Író-dramaturg és látványtervező: Kovács Dániel Ambrus
Rendező: Kovács Dániel Ambrus

Az előadás előkészítésében részt vett és ezért köszönet illeti: Kajos Rebecca, Kucserka Fanni, Proics Lilla, Tóth Olga
Az előadás hossza: kb. 135’, amit minden esetben egy kb. 30′-es beszélgetés követ.
Az előadás iskolai tanteremben és színházi stúdiótérben egyaránt megvalósítható.

Támogatók: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, Nemzeti Kulturális Alap, Jurányi Ház

A komplex színházi nevelési előadás (Theatre in Education – TiE) olyan színházi nevelési program, amelyben a színház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a hozzájuk kapcsolódó beszélgetések, valamint a sajátos esztétika alapján illeszkedő interaktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás-továbbgondolás dramaturgiailag szerves egységet képez.  Az előadások témája mindig valamilyen életkori, erkölcsi vagy társadalmi probléma / jelenség, ami az embert mint a jelenben élő közösségi lényt vizsgálja. Olyan műfaj, ahol a nézőt helyezik a középpontba és módszerré vált az alkotó résztvevői jelenlét megteremtése. Ezekben az előadásokban nem az üzenet átadása, hanem a dilemma középpontba helyezése a cél. Az alkotók igyekeznek olyan kérdést, problémát hangsúlyossá tenni, aminél a többszempontúság, a több nézőpontból való vizsgálódás elkerülhetetlen. Fórumot hoznak létre, ahol egyeztetni lehet a véleményeket, ütköztetni a gondolatokat annak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között. Párbeszéd a különböző értékrenddel, világlátással egy osztályban ülő diákok között, párbeszéd diákok és felnőttek között. Ezek az előadások felfoghatók performatív társadalmi beavatkozásokként is.
Értelmező és kapcsolódó fogalmak: interaktív színház / alkalmazott színház (applied theatre) / performatív módszer / színházi nevelés / komplex színházi nevelési előadás / társadalmi beavatkozás / drámapedagógia / részvételi színház / TiE – Theatre in Education / színházpedagógia / politikai színház / konstruktivista pedagógia / nemformális oktatás/ közösségi színház (community theatre) /