7_Új Néző_KávaKulturalisMűhely

ÚJ NÉZŐ

Az Új Néző projekt keretében 2010 augusztusában vidéki településeken (Ároktő, Szomolya) valósultak meg résztvevő színházi előadások. Ezek az előadások a helyi közösség problémáira reflektáltak, a projekt célja pedig az volt, hogy a színház eszközeivel erősítsük a társadalmi párbeszédet.

Projektünk közvetlen célja volt 2010 augusztusában színházi előadások létrehozása vidéki településeken (közösségekben), melyek mindegyike alkotó módon próbált reflektálni a helyi közösség problémáira és próbálta megadni a nézőknek azt az új „szerepkört” is, hogy ők maguk reflektáljanak a színház által felmutatott történetre, jelenségekre, szimbólumokra.

A színházat mint műfajt egy régi, de újraértelmezett keretben fogjuk fel, mikor azt állítjuk, hogy a színház működésének lényege fórum-jellegében rejlik. Ennek legfőbb jellegzetessége, hogy a tartalom (mit játszunk) minden néző-résztvevő előtt ismert (mint az ókori görögöknél) és így valódi figyelem irányulhat a formára (a hogyan játszunk-ra).

Előadásaink újfajta nézői szerepet is kínáltak: a résztvevőét, aki nem pusztán passzív megfigyelője egy fiktív történetnek, hanem adott esetben aktív résztvevője is a közös gondolkodási folyamatnak, melyet színháznak nevezünk. Hipotézisünk (és eddigi tapasztalataink) szerint a cselekvés és analizálás kettőssége felszabadító, egyben alkotó erejű.

Senkit sem sérthetünk meg, de vállaltan helyi témákat kell feldolgoznunk. Kétféle reakciót szeretnénk elérni: a magunkon való nevetést és az egymással folytatott kibeszélést.

Az előadások létrehozásának alapja egy összetett társadalmi kutatás volt. A teljes folyamatot kísérte – és a maga nyelvén értelmezte – egy dokumentumfilmes és egy fotó-projekt.

A projekt időtartama: 2009 szeptember – 2010 november

Együttműködő szervezetek:

 

TOVÁBB A PROJEKT OLDALÁRA