Felhívás nyíregyházi iskolák számára
színházi / drámapedagógiai program megvalósítására

Felhívásunkra olyan nyíregyházi iskolák jelentkezését várjuk, akik szívesen részt vennének a Káva Kulturális Műhely színházi / drámapedagógiai projektjének megvalósításában, Nyíregyházán. Színházunk ahhoz nyert pályázati támogatást, hogy két nyíregyházi iskolával egy-egy 3 elemből álló színházi nevelési / drámapedagógiai programot valósítson meg. A pályázó intézmények közül egy általános iskola és egy középiskola / szakiskola kerül kiválasztásra.

Ha jelentkezik iskolájával, lehetősége van TÉRÍTÉSMENTESEN részt venni a következő három színházi / drámapedagógiai programon:

 • 1 db komplex dráma az iskola egyik osztályának
 • 1 db komplex színházi nevelési előadás az iskola egyik osztályának
 • 1 db pedagógusoknak szóló színházi játék (kb. 15-25 fő pedagógus számára)

Olyan intézmények jelentkezését várjuk, amelyek pedagógusai

 • örömmel vállalják a részvételt, pedagógiai és kulturális szempontból hasznosnak, fontosnak látják a projekt megvalósulását iskolájukban
 • nem tehernek, hanem lehetőségnek látják a felkínált programokat;
 • biztosítani tudják a színházi-drámapedagógiai programok megvalósításához szükséges tereket;
 • vállalják az intézményen belüli szervezési feladatokat (időpontok, helyszínek, osztályok, pedagógus kollégák egyeztetése; visszajelzések begyűjtése)
 • kijelölnek egy kapcsolattartó kollégát, aki minden, a projekt megvalósítása során felmerülő kérdésben a partnerszervezet és a megvalósító szervezet munkatársai rendelkezésére áll, elérhető és segítőkész.

A sikeres pályázók az alábbi időpontokban vehetnek részt a megvalósuló programokon:

A középiskolai / szakiskolai program időpontja: 2022. május 10-11.
május 10. / 11.00-13.00 / Fényeskedjék neki ea. / egy középiskolai vagy szakiskolai osztály tagjaival
május 10. / 15.00-17.00 / Fényeskedjék neki ea. / a tanári kar pedagógus kollégáival
május 11. / 9.00-11.00 / Tengerpart drámaóra / egy középiskolai vagy szakiskolai osztály tagjaival

Az általános iskolai program időpontja: 2022. május 16-17.
május 16. / 11.00-13.00 / Játszótér drámaóra / egy 5.-es vagy 6.-os osztály tagjaival
május 16. / 15.00-17.00 / Labirintus ea. / a tanári kar pedagógus kollégáival
május 17. / 10.00-12.00 / Labirintus ea. / egy 5.-es vagy 6.-os osztály tagjaival

A program előadásairól, színházi játékairól itt tudhat meg többet: ELŐADÁSOK – Káva Kulturális Műhely (kavaszinhaz.hu)

Miért lehet a program hasznos az iskola számára?

 • mert előadásaink és drámaprogramjaink magas esztétikai és pedagógiai értéket hordoznak
 • mert színházi játékaink olyan emberi / társadalmi kérdéseket tesznek témává, amelyek megvitatására a hétköznapokban nagyon kevés lehetőség nyílik
 • mert érdemben hozzá tudunk járulni a pandémai alatt megtépázódott közösségek újjáépítéséhez
 • mert a „körbejárt” komoly témák ellenére programjaink nagyon élvezetesek és szórakoztatóak
 • mert örömmel és őszinte kíváncsisággal visszük előadásainkat vidéki helyszínekre
 • mert nem kész válaszokat adunk a gyerekek és fiatalok szájába, hanem közös gondolkodásra és játékra hívjuk őket
 • mert nem csak a diákoknak, hanem a pedagógusoknak is kínálunk lehetőséget

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. ÁPRILIS 20.
Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet.

JELENTKEZÉS

A programmal kapcsolatban további információt nyújt: Makula Réka (+3630 369 4406)

A Káva 1996-os létrejötte óta a magyarországi független színházi kultúra, a közoktatás és a civil társadalom határmezsgyéin működik. Főbb tevékenységeink között a komplex színházi nevelési előadások, a drámaórák, hosszú távú drámaprojektek szerepelnek. Az elmúlt negyed évszázad során létrejött közel 100 résztvevő színházi előadásunk mellett társulatunk számos drámaprojekttel, drámafoglalkozással járta be a budapesti és vidéki iskolákat, valamint nagyszabású hazai és nemzetközi projektekben vett / vesz részt.

Tevékenységünk központjában a részvételiség, a párbeszéd áll, ezért munkánk során a hagyományos színházi módszerekhez képest (vagy azokat kiegészítve) – sokszor teljesen tudatosan – elmossuk a határt színész és néző között, ezzel biztosítva, hogy a résztvevők a lehető legnagyobb mértékben formálhassák az eseményeket és kialakíthassák személyes viszonyukat a fókuszba helyezett problémához, jelenséghez.

A Káva munkája sok szállal kapcsolódik a különböző drámapedagógiai módszerekhez, az interaktív elemeket használó színházi hagyományokhoz és a közösségi színházcsináláshoz. Problémafelvető előadásaink a párbeszéd, a cselekvésen alapuló közös gondolkodás fókuszba helyezésével lehetővé teszik a résztvevőknek, hogy jobban megismerjék önmagukat és környezetüket.

Fő célunk Budapest első hivatásos TiE (Theater in Education – színház a nevelésben) együtteseként – elsősorban az 5-18 éves korosztálynak szóló – komplex előadások létrehozása és rendszeres bemutatása. Az esztétikai nevelésen túl demokráciára nevelés, mikro- és makrotársadalmi, erkölcsi-morális problémák színházi formákon keresztül történő vizsgálata tartoznak a feladataink közé. A gyerekekkel végzett munkánkban a színház eszköz is valamely fontos emberi probléma mélyebb szintű megértése felé vezető út megtalálásában. Ismerjük, és több hagyományos, illetve művészet alapú kutatás ABR[1] eredményével igazolni is tudjuk a színházi nevelés társadalmi hasznosságát – munkánkra performatív társadalmi beavatkozások sorozataként tekintünk.[2]

A brandkampányunk keretében készült kisfilmek, melyek a fent megfogalmazott  szellemiséget sűrítik 1-2 percben: Elmész te a Kávába! – YouTube 

[1] Art Based Research

[2] Nemzetközi DICE kutatás (www.dramanetwork.eu); Színház és Pedagógiai című elméleti és módszertani kiadványsorozatunk kötetei; A performatív módszer című kiadványunk, nyilvános kutatási jelentések.

Theatre in Education – komplex színházi nevelési előadás

A komplex színházi nevelési előadás (TiE) olyan színházi nevelési program, amelyben a színház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a hozzájuk kapcsolódó beszélgetések, valamint a sajátos esztétika alapján illeszkedő interaktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás-továbbgondolás dramaturgiailag szerves egységet képez.  Az előadások témája mindig valamilyen erkölcsi / társadalmi probléma, ami az embert mint a jelenben élő közösségi lényt vizsgálja. Olyan műfaj, ahol a nézőt helyezik a középpontba és módszerré vált az alkotó résztvevői jelenlét megteremtése. Ezekben az előadásokban nem az üzenet átadása, hanem a dilemma középpontba helyezése a cél. Az alkotók igyekeznek olyan kérdést, problémát hangsúlyossá tenni, aminél a többszempontúság, a több nézőpontból való vizsgálódás elkerülhetetlen. Fórumot hoznak létre, ahol egyeztetni lehet a véleményeket, ütköztetni a gondolatokat annak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között. Párbeszéd a különböző értékrenddel, világlátással egy osztályban ülő diákok között, párbeszéd diákok és felnőttek között. Ezek az előadások felfoghatók performatív társadalmi beavatkozásokként is.

Drama in Education – komplex dráma (ARS drámaóra)

Általános és középiskolai osztályok, különböző csoportok, szervezetek tagjai számára rendszeresen kínálunk és készítünk olyan drámás játékokat, melyek elvi alapjai megegyeznek az ARS előadások elvi alapjaival és az alkalmazott módszerekben is nagyon sok a hasonlóság. Ezek a játékok rendszerint két színész-drámatanár segítségével akár az iskolai térben is megvalósulhatnak, technikai igényeik rendszerint nagyon alacsonyak. Természetesen itt is történetekkel, helyzetekkel és színházi eszköztárral dolgozunk. A komplex színházi játékok során nem hagyományos szerepet kínálunk nézőinknek. Az előre elkészített színházi jeleneteket / jelenetsorokat újra és újra megszakítja egy-egy interaktív játék, melynek célja, hogy a nézők-résztvevők érzelmeiken keresztül közösen gondolkodjanak és cselekedjenek, fórumot teremtve arra, hogy egy fontos emberi problémát megvizsgáljanak és alkotó módon kifejezzék a felkínált problémához való viszonyukat.

Név: Káva Kulturális Műhely Egyesület

Székhely: 1145 Budapest, Columbus utca 69/a

Bázis, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17.

Adószám: 18082865-2-42

Telefon: +36 1 315 0781

Honlap: Káva Kulturális Műhely – A résztvevő színháza (kavaszinhaz.hu) 

Képviselő: Takács Gábor

Képviselő elérhetőségei: +36 30 9625 669; takacs.gabor@kavaszinhaz.hu 

 

Nyíregyházi partnerszervezet

Név: XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Damjanich utca 4-6.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 12.

Adószám: 18751464-1-15

Telefon: +36 30 369 4406

Képviselő: Makula Réka

Képviselő elérhetőségei: +36 30 369 440621szromanok@gmail.com 

 

A program megvalósulását az EMMI EMT pályázati program és
az Esélyegyenlőtlenség és szegregáció csökkentése alprogram támogatja.

ELŐADÁS
DIÁK
GONDOLAT / MÁSODPERC

2018 © Káva Kulturális Műhely Egyesület. Minden jog fenntartva

powered by DEVWING