JUVENTAS V. – drámás és részvételi színházi módszerek a bűnmegelőzésben

A JUVENTAS V. elnevezésű projekt a bűnmegelőzés területein használható, a cselekedtetésre épülő, az intellektust és az érzelmeket egyszerre megmozgató részvételi színházi és drámapedagógiai eszközök, módszerek használatát célozza. A meghívásos, egyedi pályázati kereteken belül szerves folytatását kínáljuk a már befejezett JUVENTAS I., II., III., és IV. projekteknek, alapvetően építünk ezek tapasztalataira, eredményeire. Azt szeretnénk elérni , hogy az általunk kínált módszerek hatásai lehetőségeinkhez képest minél több fiatalhoz és felnőtthöz jussanak el. 

Projektünk alapelve a társadalom különböző (fiatalkorú és felnőtt) közösségeiben meglévő szolidaritás, empátia támogatása. Szakmai törekvéseink közé tartozik a társadalmi befogadás és a tolerancia erősítése, az előítéletek elleni fellépés, a diszkrimináció minden formája elleni küzdelem, a többszempontúság elvének érvényesítése, az alkotói-partneri viszonyok létrehozása. Munkánk gyakorlat-centrikus, a reflexivitást, az innovatív és kreatív kezdeményezéseket messzemenően támogatja.

Építünk a korábbi évek tapasztalatára és értelemszerűen saját három eddigi projektünk már látható eredményeire, azokat a módszereket is használjuk, amelyekről a bebizonyosodott, hogy ezen a területen működőképesek, ugyanakkor érdekeltek vagyunk a folyamatos kísérletezésben, fejlesztésben. Szakembereink az ország legtapasztaltabb, legelismertebb drámapedagógusai, színész-drámatanárai közé tartoznak, akiknek 25-30 éves gyakorlati tapasztalata van a különböző életkorú, olykor radikálisan eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyerekekkel / fiatalokkal és felnőttekkel végzett munkában.

Partnerszervezetek:

  • Káva Kulturális Műhely Egyesület (Budapest, Magyarország) / főpályázó
  • EMMI Aszódi Javítóintézete (börtönszínházi folyamat)
  • Hintalovon Alapítvány (vitaszínházi modul megvalósításában  szakmai segítség)

Három modulban, különböző célcsoportoknál, több különböző performatív drámás módszert alkalmazunk, bizonyítva ezek működőképességét és beágyazhatóságát a bűnmegelőzés területén.

MODUL I. / DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ A JAVÍTÓINTÉZETBEN

Célcsoportok: EMMI Aszódi Javítóintézet fiatalkorú fogvatartottjai

Alkalmazott drámapedagógiai műfajok megnevezése: improvizációs és folyamatdráma foglalkozássorozat

Konkrét tevékenységek:

 • 1 x 12 alkalmas foglalkozássorozat az Aszódi Javítóintézet fiatalkorú fogvatartottjaival; a folyamat végén egy bemutató előadás megtartása;
 • 1 db. folyamatértékelő megbeszélés az intézmény vezetőségével, nevelőivel.

MODUL II. / DRÁMA ÉS KOMPLEX SZÍNHÁZI NEVELÉSI ELŐADÁSOK

Célcsoport: általános és középiskolás fiatalok Budapest különböző kerületeiből és Pest Megyéből

Alkalmazott drámapedagógiai műfaj(ok) megnevezése: részvételi (komplex színházi nevelési) előadások, komplex ARS dráma foglalkozások

Konkrét tevékenységek:

 • 15 részvételi színházi (komplex színházi nevelési előadás (Fényeskedjék neki, Fehérlófia, A muter meg a dzsinnek) megvalósítása budapesti és pest megyei általános iskolák 1-2. és.6-8. évfolyamosai, illetve a középiskolák 9-11. évfolyamosai számára;
 • CIPELLŐ címmel 1 új ARS-játék (dráma) kidolgozása és összesen 8 – alkalommal való megvalósítása szociálisan és/vagy kulturálisan nehéz helyzetben lévő budapesti, Pest megyei iskolák diákjai számára (téma: párkapcsolati erőszak). / 2 fő /drámaóra ÚJ ELEM a pályázatban

MODUL III. / VITASZÍNHÁZ FELNŐTTEKKEL

Célcsoportok: pedagógusok és iskolában dolgozó bűnmegelőzési szakemberek

Konkrét tevékenység: vitaszínházi előadás megvalósítása 4 alkalommal a bűnmegelőzési jelzőrendszerben dolgozók számára, a vitaszínházi előadáshoz szorosan kapcsolódó, bűnmegelőzési tematikájú (a gyerekek áldozattá válásának elkerülését tematizáló) előadás, beszélgetés (a Hintalovon Alapítvány szakemberei részvételével)

Projektünk nyomán várhatóan

 • növekszik a résztvevők öngondoskodási képessége és felelősségérzete (önmaguk és környezetük iránt)
 • a konfliktusok erőszakmentes feloldásának szemlélete növekszik a célcsoportokban
 • erősödik a fiatalok önkontrollja, normakövetése és felelősségvállalása
 • erősödik a szerepet vállat szervezetek, intézmények társadalmi ismertsége és elismertsége

Projektidőszak: 2023.05.01-2024.08.31

A JUVENTAS I. és II. projektek hivatalos aloldala:

JUVENTAS I. JUVENTAS II. JUVENTAS III

A program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg.