juventas1

JUVENTAS I. – drámapedagógia a bűnmegelőzés szolgálatában

Kísérleti, átfogó jellegű projektünk azt vizsgálja, hogy a bűnmegelőzés különböző területein hogyan használhatóak a cselekedtetésre épülő, az intellektust és az érzelmeket egyszerre megmozgató drámapedagógiai eszközök, módszerek.

Projektünk alapelve a társadalom különböző (fiatalkorú és felnőtt) közösségeiben meglévő szolidaritás, empátia támogatása. Szakmai törekvéseink közé tartozik a társadalmi befogadás és a tolerancia erősítése, az előítéletek elleni fellépés, a diszkrimináció minden formája elleni küzdelem, a többszempontúság elvének érvényesítése, az alkotói-partneri viszonyok létrehozása. Munkánk gyakorlat-centrikus, a reflexivitást, az innovatív és kreatív kezdeményezéseket messzemenően támogatja.

Aktivitások a projektben:

 • két – 30 tanórás – drámapedagógiai alapképzés megvalósítása a bűnmegelőzési jelzőrendszerben vagy ahhoz kapcsolódóan dolgozó felnőttek számára
 • drámaóra foglalkozássorozat tartása fiatalkorú fogvatartottak számára
 • drámaóra foglalkozássorozat tartása fiatalkorú fogvatartottak nevelői számára
 • összegző tanulmány készítése
 • 2 x 15 komplex színházi nevelési előadás megvalósítása
 • bűnmegelőzési feldolgozó előadások megtartása
 • bűnmegelőzési tematikájú drámafoglalkozások kidolgozása
 • két tematikus nyári tábor megvalósítása diákok számára
 • átfogó kutatás megvalósítása

Projekt időtartama: 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31.

Partnerintézmények:

 • Parforum Részvételi Kutatói Műhely (képviselő: Oblath Márton)
 • Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Csoport
 • EMMI Budapesti Javítóintézete

A pályázat kiírója: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

Támogató: Belügyminisztérium

Támogatási összeg: 17.767.000 Ft.

A program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg. 

      

 

 

A projekthez kapcsolódó tartalmak: