„Közönségből közösség” ERASMUS+ felnőttoktatási mobilitási projekt

“Közönségből közösség” – Közösségi színház mint a nem formális oktatás lehetősége – nemzetközi tapasztalatgyűjtés (ERASMUS+ 2017-1-HU01-KA104-035500) című projekttel célunk feltérképezni a nagy hagyománnyal és múlttal rendelkező európai közösségi színházi diskurzust és gyakorlatot.

Kérdéseink között szerepel hogyan lehet hosszútávú és fenntartható módon foglalkozni ezzel az eddig nálunk csak kísérletként megvalósult formával, milyen infrastukturális és szakmai követelményei vannak ezeknek a programoknak.

Szeretnénk megtanulni/megtapasztalni, megtapasztalni hogy: Hogyan lehet közösségeket létrehozni? Mi kell egy folyamatban ahhoz, hogy tagjai ne különálló egyének legyenek, hanem közösséggé formálódjanak? A színház mint eszköz milyen folyamatok során tud részt venni ebben? Milyen tudást, képességeket és erőforrásokat igényel a közösségekkel együtt dolgozás? Hogyan mérhető a társadalomra tett hatásuk? Hogyan tudják a művészeti színvonalat szavatolni e projektekben? Milyen terminológiát használnak munkájukra, hogyan teszik kutathatóvá tevékenységüket? Milyen módon biztosítják a projektjeik esztétikai minőségét? Hogyan működtetetők fenntartható módon a hozzánk tartozó közösségek?

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Káva szakemberei, mint a jövő szakembereinek tanítói, minél frissebb és minél szélesebb körű nemzetközi tapasztalattal, kitekintéssel rendelkezzenek. Ezért is szeretnénk élő kapcsolatot
kialakítani a projektben is résztvevő intézményekkel, hogy tudásukat egyesítve meghonosíthassuk és
továbbgondolhassuk jó gyakorlataikat.

A projekt részeként 4 európai közösségi színházi intézményhez látogatunk el.

Projekt időtartama: 2017.09.01. – 2019.05.31.

Támogatás összege: 19 739 EUR

A projektben résztvevő partnerszervezetek:

A projekt megvalósulásához kapcsolódó tartalmak:

 

Bergeni tanulmányút

Drezdai tanulmányút

Hildesheimi tanulmányút

Rotterdami tanulmányút

 

A tanulmányutak az Erasmus+ 2017-1-HU01-KA104-035500 számú Felnőttoktatási mobilitási program keretében valósultak meg.