A HIÁNYZÓ PADTÁRS

Az A.H.P. társulat a Káva drámatanárainak, az AnBlokk társadalomkutatóinak és roma fiatalok egy csoportjának közös vállalkozása. Egy-egy város közéletét megszólító részvételi színházi előadásainkban a helyi civilszervezetekkel, a sajtó munkatársaival és középiskolásokkal közösen vizsgálunk politikai dilemmákat.

AZ EMLÉKEZÉS DRÁMÁJA

Komplex színházi, drámapedagógiai és képzőművészeti projekt középiskolások számára. Projektünk fő célja a társadalmi emlékezet kereteinek újraalkotása volt személyes (egyéni és közösségi) játékélményeken és alkotáson keresztül. A Káva 2013 tavaszán indította útjára Az emlékezés drámái elnevezésű programsorozatát, melynek keretében négy színházi játékot készített el egymással párhuzamosan. Az emlékezés drámái a magyar történelem egy-egy epizódját több nézőpontból … Olvass tovább

ÚJ NÉZŐ

Az Új Néző projekt keretében 2010 augusztusában vidéki településeken (Ároktő, Szomolya) valósultak meg résztvevő színházi előadások. Ezek az előadások a helyi közösség problémáira reflektáltak, a projekt célja pedig az volt, hogy a színház eszközeivel erősítsük a társadalmi párbeszédet.

DICE KUTATÁSI PROJEKT

A DICE (“Drama Improves Lisbon Key Competences in Education / A drámapedagógia hatása a lisszaboni kulcskompetenciákra”) egy európai uniós támogatással megvalósult, nemzetközi kutatási projektünk volt. A két évig tartó projekt keretében egy interkulturális kutatás valósult meg, mely egyéb oktatási-nevelési célkitűzései mellett elsősorban azt vizsgálta, hogy a tanítási színház és dráma milyen hatással van öt kulcskompetenciára … Olvass tovább

DRÁMA DROM

A Káva első, több éves színházi / drámapedagógiai projektje. Első lépcsőjében 2001 és 2007 között dolgoztunk Mánfán, a Collegium Martineum intézményében. A kollégiumban középiskolába járó, hátrányos helyzetű, főként beás cigány fiatalokkal foglalkoztunk. Havonta 2 napot töltöttünk a kollégiumban és két csoportban színjátszós és drámapedagógiai elemekt tartalmazó komplex foglalalkozásokat tartottunk évente mintegy 30 fiatalnak. Votak, akik … Olvass tovább