NYÁRI TÁBOROK

LEGENDÁS UTAZÁS

résztvevő színházi drámatábor 3-4. osztályosoknak és azoknak, akik szeptemberben kezdik a felső tagozatot
2020. június 22-26.
 
Drámafolyam a Kávában
Az egy hetes táborban a dráma ereje lesz velünk: kérdésekkel és dilemmákkal teli történetekről (mesék, legendák) játszunk, fejlesztjük érzékeinket, improvizációs készségünket és kommunikációs képességeinket. Egy hét együttlét – drámásan.
 
 
 
 

SZÓLJON RÓLUNK EZ A HÉT!

résztvevő színházi színjátszó tábor felsősöknek
2020. június 16-20.
 
Ez a tábor neked szól,
ha érdekel a színjátszás,
ha szereted a színházat,
ha nagy benned a kíváncsiság,
ha szívesen osztod meg a gondolataidat másokkal,
ha szeretsz közösségben lenni,
ha szeretsz játszani,
ha többet szeretnél megtudni saját magadról,
ha tombol benned az alkotási vágy, a kreativitás.
 
Gyere és légy az alkotótársunk!
 
 

 

FENEKETLEN-TAVI MESÉK

tábor az általános iskolák alsó tagozatosai számára
2020. június 29 – július 3.
 
A tó kétségbeesett és hasfájós szelleme csapdába ejti a körülötte piknikező gyerekeket, hogy segítsenek neki kideríteni a múltját. Legfőképpen az érdekli, miket rejt a bendője, ugyanis nagyon emészti az a sok tárgy, de az emlékek is, amelyek hozzájuk köthetőek. 
 

Nézd meg, milyenek voltak a Káva nyári táborai 2019-ben!

A Szóljon rólunk ez a hét! és a Legendás utazás című táborok megvalósulását a JUVENTAS – Drámapedagógia a bűnmegelőzés szolgálatában projekten keresztül  a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatja.

Erasmus+ Stratégiai Partnerségi projekt

Művészi állampolgári oktatás közösségi színházi gyakorlaton keresztül – Tanítási protokoll és eszköztár fejlesztése együttműködés keretében történő értékeléshez (Aristic Citizenship Education through Community Theatre Practice – Developing Protocols of Teaching and Tools for Collaborative Evaluation –; Erasmus+ 2019-1-HU01-KA204-061186) című Erasmus+ Stratégiai Partnerségünk keretében három európai ország négy szervezetének tapasztalt színházi alkotói és kutatói dolgoznak együtt. Közös munkánk során nem csupán megosztjuk tapasztalatainkat és tudásunkat, hanem közösségi színházi projekteken vizsgáljuk meg, hogy e programok résztvevői hogyan tanulhatnak közvetett módon (pl. aktív állampolgárságról, személyes készségek terén, stb.).
A nemzetközi partnerség együttműködésének eredményeként egy értékelési rendszer kifejlesztését tűztük ki célul, mely színházi szakemberek és/vagy szociológus kutatók kifejezetten felnőtteket megcélzó közösségi színházi projektjei számára lesz alkalmazható. Bár a közösségi színházi projektek általában bizonyos társadalmi és/vagy morális kérdésekre fókuszálnak és azzal a szándékkal készülnek, hogy rövid vagy hosszú távú hatást gyakoroljanak egy bizonyos közösségre az azzal folytatott együttműködés során, a terület egy általános minőségértékelési rendszer hiánya, illetve az esztétikai elvárások és társadalmi hatékonyság kettőssége miatt szembesült a projektek értékelésének problematikájával. A 29 hónapos közös munka során a partnerek megvitatják közösségi színházi projektjeik értékelésének gyakorlatait és validálásának lehetőségeit, mely egy új közösségi színházi projekteket segítő kézikönyv és értékelési eszköztár összeállítását eredményezi majd. Projektünk fő célja tehát a közösségi színházi programokra vonatkozó, olyan értékelési módszertan létrehozása és megosztása, amely szociológiai szempontból is elfogadható és hasznos, ugyanakkor színházi szakemberek számára is alkalmazhatók a gyakorlatban akár szociológusok bevonása nélkül is.
A projekt az Erasmus+ program támogatásával 2019. december 1. és 2022. április 30. között valósul meg.
Támogatás összege: 135 910 EUR

A projektben résztvevő partnerszervezetek:
– Káva Kulturális Műhely Egyesület (Budapest, Magyarország)
– VFH-produksjoner (Bergen, Norvégia)
– Staatsschauspiel Dresden, Bürgerbühne (Drezda, Németország)
– Parforum (Budapest, Magyarország)

Projektvezető: Urai Dorottya (a Káva Kulturális Műhely mint projektvezető szervezet képviseletében)

fórum’20 – színházi nevelési szakmai találkozó

A Káva Kulturális Műhely idén nyolcadik alkalommal hirdeti és szervezi meg fórum elnevezésű színházi nevelési szakmai találkozóját. Idén is egy napba sűrítve valósítjuk meg a programot, mely elméleti és gyakorlati kérdésekkel / problémákkal egyszerre foglalkozik.

Időpont: 2020. március 7. / 10.00-től
Helyszín: MU Színház (Színházterem, Káva Műhely, MU Terminál termei)

RÉSZLETES PROGRAM

10.00-13.45 / Káva Műhely (MU Színház, stúdió) / PREZENTÁCIÓK

Előadó: Cziboly Ádám (Nyugat-Norvégiai Egyetem, Bergen)
Cím: Bergen calling!
Összefoglaló: Egy éve dolgozom a Nyugat-Norvégiai Egyetemen. Az itteni oktatási rendszer nagyon sokban különbözik a magyarországitól. Csak egy példa: itt egy szemeszeter során a diákoknak össszesen két tanegységük van: egy a szemeszter első felében, egy a másodikban. Egy-egy ilyen tanegység 10-12 héten át tart, és 5-6 tanár közreműködésével száz körüli kontaktórát, általában többhetes terepmunkát, személyre szabott mentorálást foglal magában. Ha létrejön ezen a szombaton a kapcsolat, akkor tizenöt percben mesélek majd a tapasztalataimról. Megnézzük a bergeni esőt, és bemegyünk az itteni drámatermekbe is. (Ádám skype-on jelentkezik be és ha a technika engedi, a beszélgetésben is részt vesz.)

Előadó: Antal Klaudia, kritikus, a PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója
Cím: A részvételi színház politikussága
Összefoglaló: A politika fogalma alatt a hazai közgondolkodás elsősorban az államigazgatást, a pártok világát érti. A színház területére lépve felmerül azonban a kérdés, hogyan alkalmazható a politika fogalma, milyen értelemben állíthatjuk, hogy politikai tevékenységet végez egy komplex színházi nevelési előadás óvodáskorú közönsége.
Doktori dolgozatomban és a fórum’20-ra tervezett előadásomban egy olyan politika-fogalom felvázolására törekszem, mely a részvételi színház esetében is alkalmazhatóvá válik és hozzájárul a műfaj politikus ismérveinek a meghatározásához.

Előadó: Kecskés Nóra, szociológus
Cím: A színházi nevelés tere a szociológia szemszögéből
Összefoglaló: Bourdieu, francia szociológus szerint a modern társadalmakban különböző, egymástól elkülönülő terek jönnek létre. Ezeket a tereket mezőnek nevezi, ilyen mezőként tekinthetünk
például a művészet egyes ágaira (irodalom, színház stb.), a politikai vagy az oktatási mezőre. A mezőt egy játéktérként képzelhetjük el, ahol az egyes szereplők a mező sajátosan kialakított javaiért versengenek. Minden mező sajátos logikával, szabályrendszerrel rendelkezik, a társadalmi tér többi szereplőjével ugyan kapcsolatban áll,ám relatív autonómiával bír. Az egyes szereplők különböző mennyiségű tőkéjük birtokában a hierarchizált mező különböző részein, különböző stratégiákkal – néhol szabadon választva, néhol a többi szereplő vagy a mezőn kívüli erők hatására kényszerből hozva döntéseiket – igyekeznek megtartani vagy növelni presztízsüket. A színházi nevelés területe, amely egyszerre kapcsolódik a színház, az oktatás, a tudomány, néhány tagja a politika egy sajátos almezejéhez: a civil szférához, valamint több társművészeti ághoz, sajátos helyet foglal el a társadalmi térben. A színházi nevelés tere vajon értelmezhető ilyen relatív autonómiával rendelkező mezőként? Milyen előnyökkel, hátrányokkal jár a különböző mezőkhöz való kapcsolódás? És milyen esélyei vannak a társadalmi térben egy területnek, amely nem vívja ki autonómiáját?

BESZÉLGETÉS (meghívott moderátor: GOLDEN DÁNIEL)

Előadó: Romankovics Edit (színházi nevelési szakember) – Schermann Márta (rendező, szakmai művészeti vezető)
Cím: Bemutatkozik az ART-RAVALÓ
Összefoglaló: Az ART-RAVALÓ a Szubjektív Értékek Alapítvány és a Faktor Terminál Egyesület közös szociális-művészeti projektje hátrányos helyzetű illetve gyerekvédelemben nevelkedett fiatal felnőttek számára. A projektben résztvevő fiatalok kilenc hónapig felnőttképzésben regisztrált művészeti és pályaorientációs képzésben vesznek részt. Célunk a fiatalok művészeti tevékenységén keresztül történő személyiségfejlesztése, hosszabb távon pedig a pozitív jövő- és énkép kialakításának, valamint a társadalmi beilleszkedésnek és a sikeres munkavállalásnak az elősegítése.

Előadó: Vági Eszter, színházpedagógus (Katona József Színház)
Cím: Szúcs-bányateleptől Hamburgig
Összefoglaló: Az ELTÁV projekt a budapesti Katona József Színház és az Autonómia Alapítvány közös programja, amely 2015 ősze óta működik a Heves megyei Szúcs-bányatelepen.
Mit keres egy fővárosi kőszínház egy alig 200 fős telepen? Hogy kapcsolódnak az ELTÁV közösségfejlesztő és színházpedagógiai elemei a színház egyéb tevékenységeihez, a társulat napi munkájához? Mire elég/nem elég négy év? Mit sikerült átadni és megtanulni négy év alatt?

Előadó: Oblath Márton, szociológus (Parforum)
Cím: „Legalább nulláról kezdeni” – Egy dráma alapú részvételi akciókutatás
Összefoglaló: 2018 végén kezdtünk közös kutatási programba a XXI. Századi Roma Nők Egyesületével, független dramatistákkal és társadalomkutatókkal, amelyhez idén márciusban csatlakoztak a Káva Kulturális Műhely színész-drámatanárai is. A részvételi folyamat a művészet eszközeivel kérdez rá a háztartások eladósodásának folyamataira. A program fontos állomása egy fórumszínházi előadás létrehozása, amely az adósságcsapdák kialakulását a társadalmi mobilitás kontextusában jeleníti meg, és ezzel lehetővé teszi, hogy további szegény és középosztályi közösségek kapcsolódjanak be a megismerési folyamatba.

BESZÉLGETÉS (meghívott moderátor: GOLDEN DÁNIEL)

14.30-17.30 / Káva Műhely, MU Terminál termei / WORKSHOPOK (szimultán) + beszámolók

Workshop-vezető: Végvári Viktória, színházpedagógus (Budapest Bábszínház)
Cím: Lázadó tárgyak
Összefoglaló: „A dolgok, amelyek körülvesznek minket, hatalmukkal beleavatkoznak társas cselekedeteinkbe. Összetartozást vagy távolságtartást jeleznek, részvételt tesznek lehetővé számunkra, avagy kizárnak minket abból. A világot a dolgok sokaságán keresztül érzékeljük…” (Markus Joss)
Ezen a műhelymunkán a „dolgok színházá”-val foglalkozunk. Azt vizsgáljuk, hogyan hordoznak vagy kapnak jelentést a tárgyak, mit szeretnének közölni velünk és hogyan határoznak meg minket. És legfőképpen azzal játszunk, ahogy nem engedelmeskednek nekünk. Szóval bábozunk egy jót.

Workshop-vezető: Lipták Ildikó, színész-drámatanár (Kerekasztal Színház) (a workshop betelt!)
Cím: Anyanyelvi szinten
Összefoglaló: A nézőket sokféleképpen lehet partnernek tekinteni. (Néha az is elég, ha elhisszük, hogy gondolkodó lények.) A workshopon egy rövid szövegből kiindulva azzal kísérletezünk, hogy a különböző színházi eszközök és nyelvek milyen részvételi lehetőségeket kínálnak, illetve, hogy van-e bármilyen törvényszerűség mindebben. Az „olvasott és a beszélt (színházi) nyelv” hogyan segítik a résztvevőket abban, hogy közelebb kerüljenek a probléma megértéséhez és kibontásához?

Workshop-vezető: Fekete Anikó, kreatív zene tanár (Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium)
Cím: Kreatív zenei tréning
Összefoglaló: Ritmus, játék, együttműködés, örömködés, zene, zene, zene… erre számíthat, aki részt vesz ezen a kreatív zenei tréningen.
Hozz magaddal kényelmes ruhát, cipőt! Készítsd a hangod, mert azt is használni fogjuk! A tréninghez nem szükséges zenei előképzettség.
Vokális-, ritmusos-, szöveges-, zörejhangos és kombinált kreatív zenei játékokkal is megismerkedünk majd, közben a zenei együttműködésre, improvizálásra is fókuszálunk.

18.00-19.00: MEGLEPETÉS JÁTÉK / Káva Műhely 

Belépők:
Délelőtti sáv: 2000 Ft.
Délutáni sáv: 2500 Ft.
Egész napra: 3500 Ft.

REGISZTRÁCIÓ

A prezentációkon és a workshopokon való részvétel korlátozott létszámú. A jelentkezés a regisztrációs űrlap kitöltésével ÉS a részvételi díj átutalásával válik véglegessé. (Számlát csak arra a névre áll módunkban kiállítani, akitől / amely szervezettől az utalás érkezik.) A jelentkezési díj befizetésének határideje: 2020. március 5.

Számlaszám: 11991102-02181020 (Erste Bank Hungary Zrt); megjegyzés rovat: fórum20

Az esemény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

HATÁRES(E)TEK – workshop-sorozat

Számos tapasztalt és pályakezdő szakember, sok fiatal, a színház és a színházi nevelési terület iránt érdeklődő, gyakorlati tudásra vágyó felnőtt “kering” a Káva körül, ezért úgy gondoltuk (a korábbi évek tapasztalatai alapján), hogy egy workshop-sorozat sokat adhat mindannyiunknak. Mindez – nem titkoltan – több szinten is támogatni fogja a Káva társadalmi bázisának növelését a fiatal egyetemista és felnőtt korosztályban. Kapcsolódási felületet szeretnénk nyújtani holdudvarunk tagjai számára. Mostanra tevékenységünk szerves részévé vált a tudásátadás, ami disszeminációs lehetőségeket is ad számunkra. Ezeken az eseményeken rövid idő alatt egy bizonyos (szakmai) témáról gyakorlati ismereteket szerezhetnek szakmai érdeklődőink, a körülöttünk lévő (színházi tanulmányokat folytató) fiataljaink, önkénteseink, illetve bármilyen “civil” érdeklődő, akár minden előzetes tudás nélkül is.

Ha romantikusak vagyunk, azt mondjuk, hogy aki a színházi nevelés / színházpedagógia területén dolgozik és alkot, annak nagyon sokféle tudásra van szüksége ahhoz, hogy igazán jól végezhesse a hivatását, szakmáját, nagyon sokféle területről kell “összeszedegetnie” az inspirációkat, hogy minden területen meg tudjon felelni a kihívásoknak. Ennek a sokszínűségnek a fenntartásához szeretnénk egyfajta inspirációs bázis kínálni a workshop-alkalmainkon.

Részvételi díj: 1500 Ft. / fő / alkalom (az összeget el is utalhatod nekünk és személyesen is befizetheted a helyszínen)

Helyszín (minden esetben): Káva Műhely (MU Színház, stúdió; 1117 Bp., Kőrösy József utca 7.

2. és 3. alkalom / 2020. ápr. 23. és 30. / 17.00-20.00
Csoszó Gabriella / A részvétel képei (fotós workshop)
 

Mindannyian fotózunk, mindannyian építjük a saját történetünket a képeinkkel.
De hogyan válhatnak a képeink nemcsak a magunk, de mások számára is erős tartalmak hordozóivá? Hogyan válhatnak a fotóink a legfontosabb közös kérdéseink hordozóivá, hogyan válhatnak a megosztott képeink a részvétel képeivé? Miként épül be a képeink üzenete a hétköznapjainkba, a munkánkba? Nem mások képeiről lesz szó, hanem a te képeidről.
A te képed, a te élményed, a te döntésed, a te gondolatod, a te felelősséged.
Fotózunk, szerkesztünk, újraalkotunk, kollázsolunk, és megbeszéljük a közösen alkotott új valóságunkat. Szó lesz közösségi, etikai kérdésekről is. Ha fotózunk, a szenvedélyes viszonyunk a valósághoz csak az első lépés. A másodikat most együtt tesszük meg. Bárki jelentkezhet és bármilyen digitális fényképezőgéppel érkezhettek, igen, telefonnal is.
A workshopra azok jelentkezését várjuk, akik mindkét alkalmon jelen tudnak lenni.

 
 

NERINGA SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

“Jaj, Marcikám! A Neringa nem csak egy litván üdülőterület, vagy édesség. A Neringa egy színjátszócsoport. Sőt, több annàl: egy hely, ahol hétfő esténként találkozunk. De mèg ha csak egy hely lenne… Ez egy közössèg, amiben játszunk, egymàshoz kapcsolódunk, kutatunk, keresünk… De nem csak úgy ímmel-àmmal, hanem izgatottan, olykor eltűnődve, nevetve, meglepődve. Ennek a kutakodásnak pedig minden évben egy előadás a végeredménye, amelyben ízig-vérig benne vagyunk. Nem számít, hogy mennyi színházi tapasztalatod van, csak az, hogy nyitott legyél. Találkozunk? :)”

Hegedűs Ági Somorjai Marcival tartja a Neringát!
Ági nevèvel a Neringàn kívül a Káva Stúdió, ès koràbban a Szélmalmok projektünk dràmatanàrakènt talàlkozhattatok. Somorjai Marci gyakornokkènt került a Kàvàhoz, ès aztàn ő is elvègezte a Kàva Stúdió első èvfolyamàt. Jelenleg nem csak színèsz-dràmatanàrkènt van jelen a Sorsjegy előadàsban, hanem a Kàva mindennapjainak is elengedhetetlen része!
Neringa a Káva 14 éves kortól meghirdetett színjátszók köre. Elődje a Gong volt, amivel együtt immár évtizedes hagyományra tekint vissza. A Neringa nem a színész-mesterség elsajátítására fókuszál, hanem a közös alkotás élményét nyújtja a fiataloknak. Kezdve a saját történet elmesélésétől, egy-egy téma közös feldolgozásán át, a rendezés, a dramaturgi munka megismerésén keresztül a színpadi jelenlétig. A drámatanárok törekszenek arra, hogy ne csak egy saját élményű előadás készítése, (mint az Alex története 2019 tavaszán) hanem egy megírt történet színrevitele is, (mint idén David Drábek Csokifalók című drámája) közös alkotási folyamat legyen.

A színházi munkát összművészeti tevékenységként kezeljük, ezért a közös munka részét képezi a hang- és mozgástréning, kreatív zenei gyakorlatok, illetve a film és a képzőművészet megismerése és színpadi felhasználása is.

A közös játékra és a közösségben létezésre ennek a korosztálynak tapasztalatunk szerint sokkal nagyobb az igénye, mint amennyire lehetőségük van a mindennapokban ezt megélni. Még ha csak 2 és fél órában is egy héten, de ezt és az egymás történetei segítségével való tanulást nyújtja a jelentkezőknek a Neringa.
Drámatanárok: Hegedűs Ágnes, Somorjai Márton
Segítő: Papp Ráhel
A színjátszó csoport talàlkozói hétfőnként 18 órától 20:30-ig tartanak a Káva Kulturális Műhely színháztermében (1117 Budapest, Kőrösy József utca 17).
A színjátszó csoport tagdíja 6000 Ft / fő / hó
Minden tanév elején várjuk a jelentkezéseketsomorjai.marton@kavaszinhaz.hu e-mailcímen, és a 06205048485-ös telefonszámon.

JUVENTAS II. – drámapedagógiai módszerek a bűnmegelőzés szolgálatában

A JUVENTAS II. elnevezésű projekt a bűnmegelőzés különböző területein használható, a cselekedtetésre épülő, az intellektust és az érzelmeket egyszerre megmozgató drámapedagógiai eszközök, módszerek beágyazását célozza.

Szerves folytatását kínáljuk a 2019 augusztusában véget ért JUVENTAS I. projektnek. Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan lehet ezeket a módszereket tartósan beágyazni a különböző intézményekbe, hogyan lehet elérni, hogy tartósan jelen tudjanak lenni a célcsoportok életében.

Projektünk alapelve a társadalom különböző (fiatalkorú és felnőtt) közösségeiben meglévő szolidaritás, empátia támogatása. Szakmai törekvéseink közé tartozik a társadalmi befogadás és a tolerancia erősítése, az előítéletek elleni fellépés, a diszkrimináció minden formája elleni küzdelem, a többszempontúság elvének érvényesítése, az alkotói-partneri viszonyok létrehozása. Munkánk gyakorlat-centrikus, a reflexivitást, az innovatív és kreatív kezdeményezéseket messzemenően támogatja.

Építünk a korábbi évek tapasztalatára és értelemszerűen saját projektünk már látható eredményeire, azokat a módszereket is használjuk, amelyekről a bebizonyosodott, hogy ezen a területen működőképesek. Projektünkben több, egymástól jelentősen eltérő drámapedagógiai módszert is használunk és arra koncentrálunk, hogy ezek beépüljenek a célcsoportok mindennapjaiba. Szakembereink az ország legtapasztaltabb, legelismertebb drámapedagógusai, színész-drámatanárai közé tartoznak, akiknek 20-25 éves gyakorlati tapasztalata van a különböző életkorú, olykor radikálisan eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyerekekkel / fiatalokkal és felnőttekkel végzett munkában.

Partnerszervezetek:

 • Káva Kulturális Műhely Egyesület 
 • Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály
 • EMMI Budapesti Javítóintézete 
 • EMMI Aszódi Javítóintézete 
 • Parforum Részvételi Kutatói Műhely 
 • Magyar Pszichodráma Egyesület 

Négy modulban, különböző célcsoportoknál, több különböző performatív drámás módszert alkalmazunk, bizonyítva ezek működőképességét és beágyazhatóságát a bűnmegelőzés területén.

A pályázat kiírója: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

Támogató: Belügyminisztérium

A program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg. 

      

A JUVENTAS I. projekt hivatalos aloldala:

TOVÁBB A PROJEKT OLDALÁRA

 

 

MAGELLÁN

komplex drámapedagógiai, művészetpedagógiai program a gyerekek és fiatalok integrációjáért, a leszakadás és a korai iskola-elhagyás megakadályozása érdekében.

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – VEKOP-7.3.4-17-es pályázati program

A Káva Kulturális Műhely 2019-ben három tanéven átívelő, nagyszabású művészetpedagógiai projektet indít MAGELLÁN néven. Célunk, hogy Budapesten, valamint vonzáskörzetében élő gyerekcsoportokkal társadalmi beavatkozásként értelmezhető drámás/színházi aktivitásokat indítsunk. Ezek ún. témanapokban és vetélkedőkben öltenek formát, melyek helyi ifjúsági kisközösségeket (iskolai osztályokat / csoportokat) céloznak. Reményeink szerint a drámapedagógiai és színházi tevékenységek nyomán a résztvevők önbecsülése és önbizalma nőni fog, saját környezetükre és önmagukra vonatkozó jövőképük a korábbinál jobban körvonalazódik. Programjaink érdemben támogatják a diákoknál a készség-, képesség– és személyiségfejlesztést, a csoportkohézió erősödését. Projektünk az aktivitás és az önreflexió fogalmait helyezi a középpontba az integráció erősítése és a korai iskolaelhagyás megakadályozása érdekében.

Projekt időtartama: 2019.május 1. – 2022. április 30.

Partnerintézmények:

KLIK – Belső-Pesti Tankerületi Központ

 • Játékvár Óvoda / Budapest, VI. ker.
 • Deák-Diák Általános Iskola / Budapest, VIII. ker.
 • Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium / Budapest, VIII. ker.
 • Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola / Budapest, VIII. ker.
 • Losonci Téri Általános Iskola / Budapest, VIII. ker.
 • Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium / Budapest, VIII. ker.
 • BVHSZC Raoul Wallenberg Szakgimnázium és Szakközépiskola / Budapest, VIII. ker.
 • Budapest IX. kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola / Budapest, IX. ker.
 • Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium / Budapest, IX. ker.
 • Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium / Budapest, IX. ker.

KLIK – Dunakeszi Tankerületi Központ

 • Isaszegi Damjanich Általános Iskola / Isaszeg
 • Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola / Kistarcsa

“Közönségből közösség” ERASMUS+ felnőttoktatási mobilitási projekt

“Közönségből közösség” – Közösségi színház mint a nem formális oktatás lehetősége – nemzetközi tapasztalatgyűjtés (ERASMUS+ 2017-1-HU01-KA104-035500) című projekttel célunk feltérképezni a nagy hagyománnyal és múlttal rendelkező európai közösségi színházi diskurzust és gyakorlatot.

Kérdéseink között szerepel hogyan lehet hosszútávú és fenntartható módon foglalkozni ezzel az eddig nálunk csak kísérletként megvalósult formával, milyen infrastukturális és szakmai követelményei vannak ezeknek a programoknak.

Szeretnénk megtanulni/megtapasztalni, megtapasztalni hogy: Hogyan lehet közösségeket létrehozni? Mi kell egy folyamatban ahhoz, hogy tagjai ne különálló egyének legyenek, hanem közösséggé formálódjanak? A színház mint eszköz milyen folyamatok során tud részt venni ebben? Milyen tudást, képességeket és erőforrásokat igényel a közösségekkel együtt dolgozás? Hogyan mérhető a társadalomra tett hatásuk? Hogyan tudják a művészeti színvonalat szavatolni e projektekben? Milyen terminológiát használnak munkájukra, hogyan teszik kutathatóvá tevékenységüket? Milyen módon biztosítják a projektjeik esztétikai minőségét? Hogyan működtetetők fenntartható módon a hozzánk tartozó közösségek?

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Káva szakemberei, mint a jövő szakembereinek tanítói, minél frissebb és minél szélesebb körű nemzetközi tapasztalattal, kitekintéssel rendelkezzenek. Ezért is szeretnénk élő kapcsolatot
kialakítani a projektben is résztvevő intézményekkel, hogy tudásukat egyesítve meghonosíthassuk és
továbbgondolhassuk jó gyakorlataikat.

A projekt részeként 4 európai közösségi színházi intézményhez látogatunk el.

Projekt időtartama: 2017.09.01. – 2019.05.31.

Támogatás összege: 19 739 EUR

A projektben résztvevő partnerszervezetek:

A projekt megvalósulásához kapcsolódó tartalmak:

 

Bergeni tanulmányút

Drezdai tanulmányút

Hildesheimi tanulmányút

Rotterdami tanulmányút

 

A tanulmányutak az Erasmus+ 2017-1-HU01-KA104-035500 számú Felnőttoktatási mobilitási program keretében valósultak meg.

ATIPIA projekt

Applied Theatre in Practising Integrated Approaches: Movement and voice as connecting expressions

A kolozsvári SHOSHIN Színházzal együttműködésben vágunk bele egy olyan nemzetközi projektbe, melynek középpontjában az egymástól való módszertani tanulás áll. A partnerszervezetek saját országaikban szerveznek és vezetnek néhány napos színházi workshopokat, melyeken a partnerek delegáltjai vehetnek részt. A képzéseken az interaktivitás, a mozgás és a hang használata áll a középpontban. A Káva ezeknek a képzési lehetőségeknek egy részét meghirdeti magyarországi, színházzal vagy színházi neveléssel foglalkozó fiatalok számára (a képzéseken való részvétel díja, az utazás és a szállás költsége a projektet terheli).

A projekt tamogatója az Európai Unió Erasmus+ programja

Projektidőszak: 2018. november 1. – 2019. november 30.

Partnerszervezetek:

 

A projekt Facebook-oldala elérhető a gombra kattintva:

> > >

 

Vegyél részt az életedben! / Participate in your life!

Olyan nemzetközi hálózatot hívunk életre, amelynek tagjai gyerekekkel és / vagy fiatalokkal (is) foglalkozó színházak, és amelyek munkájukban jelentős teret adnak az interaktivitásnak (vagy nyitottak ezen formák megismerésére és alkalmazására). Fő célunk egymás és egymás kulturális hátterének alapos megismerése és a tudásátadás biztosítása (mindenki tud tanítani valami újat a másik szervezetnek). Ennek a csoportnak a tagjai a későbbiekben közösen hozhatnak létre nemzetközi projekteket a performativitás területein. Távlati cél tehát egy olyan platform életre hívása, ahol a résztvevők konkrét projektekben a performatív eszközöket a részvételiséggel kapcsolják össze a gyerekekre és fiatalokra koncentrálva. (A platform folyamatos bővítésében vagyunk érdekeltek.) Az első év az egyeztetésről, az interaktivitás fogalmának közös megértéséről szól.

Aktivitások a jelenlegi projektben:

 • kétnapos szakmai találkozó Litvániában (’18 augusztus)
 • ötnapos szakmai workshop Budapesten, a Kávánál (’19 január)

Partnerszervezetek:

 • Teater Allena / Svédország
 • Bird and Bat / Izland
 • Kompani13 / Norvégia
 • National Kaunas Drama Theatre / Litvánia
 • Káva Kulturális Műhely Egyesület / Magyarország

A projekt honlapja:

> > >